Tjekliste til årsrapporten 2018

  • Share

EY's tjekliste 2018 til kontrol af årsrapporten er nu klar til brug for årsrapporter aflagt efter årsregnskabsloven og til sikring af overholdelse af kravene i IFRS-bekendtgørelsen.

Tjeklisten er opdateret med de gældende lovændringer for  regnskabsåret 2018. Tjeklisten er også udarbejdet på engelsk, så den fx også kan udfyldes af medarbejdere i et Shared Service Center i udlandet.

Som noget nyt er tjeklisten nu webbaseret, dvs. at tjeklisten ikke kræver installation på din computer.

Brugeroprettelse

Brugere, der ikke tidligere har benyttet "EY Tjeklisten", skal registrere sig som brugere i systemet. Dette gøres ved at trykke på "Ny bruger" under knappen "Log in".

Brug af tjeklisten

Tjeklisten udfyldes elektronisk. Ved brug af tjeklisten udfyldes først stamoplysninger, dernæst tilpasses tjeklisten til virksomhedens konkrete forhold ved en række filtreringsspørgsmål, og endelig udfyldes de egentlige tjeklistespørgsmål, der er opdelt efter årsrapportens bestanddele i den rækkefølge, som disse fremgår af årsrapporten.

For at undgå en fejlagtig tilpasning af tjeklisten, bør filtreringsspørgsmålene udfyldes omhyggeligt og af en person med indsigt i virksomheden og dennes forhold. Tilpasningen kan efterfølgende ændres. 

Tilpasning til virksomhedens konkrete forhold sikrer dels, at omfanget af tjeklistespørgsmål reduceres, og dels at alle tjeklistespørgsmål som udgangspunkt skal kunne besvares med "Ja". Besvares et spørgsmål med "Nej", indikerer dette, at der kan være en fejl eller forglemmelse i årsrapporten. Betydningen af eventuelle "Nej"-svar bør derfor nøje overvejes i forhold til årsrapporten.

Tjeklisten til overholdelse af kravene i årsregnskabsloven kan udfyldes i en komplet version, der omfatter indregning, måling, præsentation og oplysninger, og en disclosure-version, der udelukkende omfatter spørgsmål vedrørende præsentation og oplysninger. Der kan desuden udfyldes en tjekliste til sikring af kravene i IFRS-bekendtgørelsen, hvis virksomheden aflægger årsrapport efter IFRS.

Udfyldelse af tjeklisten sker elektronisk, og den nye tjeklisteapplikation viser bl.a., hvor langt man er nået med udfyldelsen af tjeklisten, og der er nu også mulighed for at videresende tjeklisten til review, dvs. tjeklisten kan udfyldes af en medarbejder, der efterfølgende videresender den til review hos en anden medarbejder eller til revisor, der gennemgår og godkender.

Resultatet kan printes som dokumentation for udfyldelse af tjekliste og kontrol af virksomhedens årsrapport.

Når en tjekliste er oprettet, kan der udskrives en samlet rapport over tjeklisten, indeholdende svarene på filtreringsspørgsmål og tjeklistespørgsmål samt eventuelle kommentarer.

Tjeklisten ajourføres årligt og er gratis.

Benyt tjeklisteapplikationen