Risikostyring

  • Share

Alle virksomheden kan have gavn af en fornuftig risikostyring. En effektiv risikostyring indebærer, at du definerer dine væsentligste risici, vurderer deres sandsynlighed og effekten heraf på din forretning og overvejer tiltag til imødegåelse af disse risici.

EY kan hjælpe dig med dette. Vi foretager risikovurderinger, som rækker længere end de finansielle og lovgivningsmæssige risici og inddrager dit samlede forretningsmiljø.

Vi opstiller scenarier for dine primære risici med henblik på at sikre, at dine risikostyringsprocesser stemmer overens med din virksomheds faktiske risici.

Vi kan hjælpe dig med at etablere effektive overvågnings- og kontrolprocesser, som varsler dig tidligere og dermed giver dig mulighed for at reagere hurtigt og effektivt.

Vores konsekvente og disciplinerede tilgang til risikostyring hjælper dig med at sikre din virksomheds fremtid.

Får mere information under Advisory.