København, 12. december 2019

Ved du, hvad din virksomhed er værd?

  • Share

Virksomheder handles ofte til høje multipler, men hvad betyder det for din virksomhed? Værdiansættelse er ikke blot et regnestykke og en simpel kalkule, men et resultat af flere faktorer - også planlægning, timing og det rette match mellem køber og sælger.

I en længere periode har der været godt gang i opkøbsmarkedet. Virksomheder kigger mod M&A for nye vækstmuligheder, og sælgere tænker enten i at tilføre kapital, kompetencer eller eventuelt i en exit-mulighed. Når det handler om værdiansættelse, taler M&A-rådgivere ofte om multipler, fx Enterprise-Value-to-Sales-multiple, EV/EBITDA-multiple eller DCF (Discounted Cash Flow). Det er en god start, men der skal dog mere end historiske data til at afdække værdien af en virksomhed.

“Multipler er i bedste fald en god tommelfingerregel og er baseret på sammenlignelige handler. Det kan være et godt udgangspunkt for at forstå, hvordan andre virksomheder i et marked er handlet, men når en virksomhed sælges til en højere multipel end en anden, afspejler det også mere end blot en simpel kalkule,“ siger Martin Wiig Nielsen og fortsætter:

“Potentielle købere, hvad enten det er privatejede virksomheder eller kapitalfonde, kommer ofte godt forberedte og har afdækket virksomheden og markedet grundigt. Derfor går en dialog hurtigt dybere, og her er forberedelse af sælgers og virksomhedens planer afgørende.”

Blandt vækstvirksomheder peger 40 pct. på et salg til en virksomhed som den mest sandsynlige exitmulighed, mens 25 pct. peger på et salg til en kapitalfond. Øvrige ser mod salg til familie, medarbejdere, eventuelt børsintroduktion og nogle har endnu slet ikke overvejelser.

Fortid, nutid og fremtid

Selv ved sammenlignelige handler kan der være store udsving i pris, og mens multipler her kan indikere et niveau, så skyldes forskellene andre faktorer.

“Sælgere står altid stærkere, hvis de har modnet virksomheden til et salg. Det kan være gennem et frasalg af forretningsområder uden for kerneforretningen for at skabe fokus og bedre rentabilitet. Det kan også være gennem optimering af værdikæden eller ved at arbejde med en skarpere strategi,“ siger Peter Vejlgaard og fortsætter:

“Det er en fordel at kunne få flere potentielle købere i spil. For den rette køber er virksomheden sikkert mere værd end for andre i feltet. Der opstår ofte et psykisk spil mellem køber og sælger, hvor et godt match ikke kun drives af værdiansættelsen, men også et godt match på strategi for kunder, medarbejdere og ledelse.”

Kontakt

Martin Wiig Nielsen, Partner i EY, tlf. 9197 6666  
Peter Vejlgaard, Partner i EY, tlf. 2040 8041  
Michael Basland, Kommunikationschef i EY, tlf. 2529 3047