København, 12. april 2018

Datarevolutionen skal skabe værdi

  • Share


Af Michael Groth Hansen, Partner i EY

Dataanalyse skaber en revolution inden for revision, og næste skridt er introduktionen af teknologier som kunstig intelligens (AI), machine learning, robotics og blockchain. Inden vi drukner i data, skal vi lære at dykke dybere og skabe større sikkerhed og øget indsigt.

Revisionsbranchen gennemgår i disse år en datarevolution. Der er sket en kraftig ekspansion i typen og mængden af data, en virksomhed kan levere, og det giver ofte revisorer stærkere kilder at revidere ud fra. Digitale analyseværktøjer kan analysere store datamængder, og det kan give en dybere forståelse af virksomhedens risici og muligheder.

Udfordringen er sjældent at skaffe data, men at skaffe de rigtige data, udfordringen er sjældent at bearbejde data, men snarere at fortolke data, og udfordringen er sjældent at forstå data, men at anvende data på en måde, der giver indsigt og skaber værdi.

Der er måske ikke noget, der hedder en stikprøve om fem år

Når alle transaktioner efterlader et digitalt spor, hjælper muligheden for at analysere store datamængder revisorer med at styrke kvaliteten af revisionen. En dybdegående analyse af transaktioner kan fx identificere unormale sammenhænge eller ineffektivitet i virksomhedens processer.

Bedre analyseværktøjer vil i de kommende år blive anvendt i stor udstrækning – både til at tilrettelægge revisionen, så den fokuserer på høj-risiko faktorer og til at gennemføre revisionen, så større datamængder kan kontrolleres.

Revisorer vil dykke dybere ned i kombinationen af strukturerede data som fx finansielle transaktioner og ustrukturerede data som fx kundeaftaler og kontrakter. Revisorer vil dermed kunne levere omfattende analyse og indsigt i virksomhederne. AI, machine learning, robotics og blockchain vil også få stor betydning for professionen.

Indsigt kræver intelligens

Mens robotics er vidt udbredt i dag med brug af software robotter og forskellige former for automatisering, så er kunstig intelligens endnu kun i mindre omfang anvendt i revisioner, men potentialet er stort. Det kan forbedre kvaliteten af revisionen ved at gøre det endnu nemmere at undersøge data og finde afvigelser. Det handler ikke kun om at finde fejl, men også om at skabe indsigt og se nye muligheder. Værdien ligger i at have computere, der over tid lærer og forstår, hvad der er normalt for en virksomhed og dermed kan afdække afvigelser og identificere best practice.

Digitale teknologier åbner mange muligheder for de revisorer, der formår at dykke ned i data og skabe værdi. Virksomheder kan hurtigere og mere effektivt få et retvisende billede af deres situation og samtidig få adgang til en langt bedre og dybere indsigt i fremtidens muligheder og trusler.