København, 15. juni 2018

Gig-economy: Entrepreneurskab former fremtiden

  • Share


Af Søren Smedegaard Hvid
Partner i EY og direktør for EY Entrepreneur Of The Year

Der er meget positivt at sige om udviklingen i Iværksætter-Danmark i disse år, og en af de klare tendenser er en positiv og stigende opmærksomhed om iværksættere. Det er ganske godt udtrykt gennem programmet Løvens hule, der her i foråret er løbet over skærmen på DR1 TV nu i sin tredje sæson.

Det er ikke kun et program om iværksættere og investorer, der måske eller måske ikke finder et godt match. Det er et program, hvor dygtige erhvervsledere, der selv har prøvet at etablere og drive virksomhed, for åben skærm giver et indblik i, hvad det kræver og deler gode råd og erfaringer. Samtidig er programmet udtryk for, at vi gerne vil følge mennesker med gode ideer, som vil tage en chance, og vi er nysgerrige på, hvad der kan skabe en god forretning.

Vi må dog også konstatere, at den voksende medieinteresse og danskernes positive indstilling over for entrepreneurskab og iværksætteri ikke – eller ikke endnu – afspejles i en tilsvarende stigning i antallet af selvstændigt erhvervsdrivende. Man kan sige, at vi beundrer dem, men vi vil ikke være dem. Eller som Berlingske Business formulerede det i en rubrik: Iværksætteri er populært – hvis nogle andre gør det.

Den traditionelle arbejdsmodel i opbrud

Danmark er fortsat det land i EU, der blandt landets beskæftigede har den laveste andel selvstændige og den højeste andel af lønmodtagere. Men hvis ikke medieinteresse og anerkendelse skaber flere selvstændigt erhvervsdrivende, så kan den udvikling blive hjulpet på vej af ændrede holdninger til karrierevalg og karriereveje, der skaber voksende interesse for midlertidige ansættelser. Brugen af freelancere, vikarer og konsulenter er ikke en ny opfindelse. Midlertidige ansættelser har eksisteret længe og er mere udbredt i nogle brancher end andre og inden for bestemte typer job. Ikke desto mindre har en model med fuldtidsansat arbejdskraft været den mest udbredte i mange år. Det kan være ved at ændre sig.

Job fra dag til dag og fra opgave til opgave

Mere end noget andet er digital transformation en drivkraft i disse år. På tværs af industrier og brancher søger virksomheder nye digitale muligheder, og det sætter præg på såvel produktion og udvikling som produkter og services og også på måden, virksomheder leverer på og interagerer med kunder på. Med denne ’disruption’ af forretningsmodeller er der også ved at ske en forandring af karriereveje og af den traditionelle arbejdsmodel. Fænomenet er bl.a. kendt som “the gig economy”, hvor tidligere tiders valg af et job for resten af livet bliver et valg af et job fra dag til dag og fra opgave til opgave.

EY gennemførte i 2016 en undersøgelse i USA, der peger på, at en ud af fem ansatte i USA - dvs. 31 millioner mennesker - kunne være i midlertidige ansættelsesforhold allerede i 2020. Med en bredere definition, der også omfatter deltidsansatte og andre typer af ansættelser, som ikke er permanente og fuldtid, kunne ‘the gig economy’ omfatte 40-50 % af arbejdsstyrken.

Udbredelsen i Danmark er angiveligt mere begrænset. I år nåede vi det højeste antal lønmodtagere nogensinde, og det smitter da også positivt af på vikarbranchen, men da den danske arbejdsmodel er mere fleksibel end i mange andre lande, så er det nærliggende at antage, at vi ikke går forrest her. Det betyder imidlertid ikke, at tendensen går os forbi. Der er også meget, der udfordrer det traditionelle syn på arbejde og karriere herhjemme.

En tid, der stiller nye krav

Jeg tror, at der er tendenser i ‘the gig economy’, der allerede slår igennem herhjemme, og i endnu højere grad vil gøre det i fremtiden. Teknologi har forandret og vil på mange måder forandre arbejde, og nogle af de nye muligheder, som virksomheder og medarbejdere vil forfølge, rummer udfordringer og stiller nye krav. Nye generationer af medarbejdere på arbejdsmarkedet har en anden tilgang til arbejde og andre forventninger end tidligere. Det stiller nye krav til ledelse. Vi taler populært om ’Future of work’, hvor karriereforløb bliver mere fleksible, og mange kompetencer har begrænset levetid, mens nye skal opdyrkes. Vi skal indstille os på forandring.

I fremtiden bliver vi ikke alle selvstændige erhvervsdrivende, men jeg tror på, at vi alle – hvad enten det er som selvstændige, i fastansættelse eller midlertidige job – i højere grad selv skal forme vores jobindhold og se nye muligheder. Vi kan ikke kun se på, når andre tager i Løvens hule, men skal selv bygge en karriere på ideer og initiativ. Entrepreneurskab bliver en evne, der er i høj kurs.