København, 23. august 2017

Effektivisering er topprioritet i alle forsyningsselskaber

  • Share

Direktionerne og bestyrelserne i danske forsyningsselskaber ser forsyningssikkerhed som deres absolut vigtigste opgave. De oplever et massivt politisk krav om effektivisering, og de responderer på effektiviseringskravene. De oplever samtidig, at de politiske og regulatoriske rammer hæmmer deres muligheder for at blive mere effektive.

Med det mål at stille viden til rådighed for beslutningstagere i forsyningssektoren – og alle andre med interesse for forsyning – har Pluss og EY igen i år gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesformænd, ledere og mellemledere i forsyningssektoren. 317 (49 %) ud af 643 har svaret.

Svarene er på linje med sidste års undersøgelse, hvor otte ud af ti fortsat angiver forsyningssikkerhed som deres absolutte topprioritet. Alle har fokus på driftsoptimering for at imødekomme det politiske pres for effektiviseringer.

”Vores undersøgelse viser en forsyningssektor med en fortsat offensiv tilgang til at blive mere effektiv, altså en stor lydhørhed over for at leve op til de politiske krav. Det er også den indstilling, vi møder, når vi rådgiver selskaberne,” siger partner Thomas Lyhne, Pluss Leadership.

Beslutningstagerne oplever, at de politiske og regulatoriske rammer står i vejen for effektivisering – hver anden angiver dem som hæmmende for at blive mere effektiv, mens hver femte ser dem som fremmende.

”Vores undersøgelse viser, at selskaberne oplever de politiske og regulatoriske rammer som hæmmende for effektivisering. Der er derfor et behov for politisk at vurdere, hvordan reguleringen af sektorerne i højere grad kan understøtte selskabernes muligheder for at blive effektive, for en effektiv forsyningssektor er vigtig for Danmarks konkurrenceevne og forbrugernes pengepung,” siger partner Claus Dalager, EY. 

Drift, miljø og teknologi er topprioritet

Beslutningstagerne tager fortsat reguleringen som et vilkår; faktisk forventer syv ud af ti, at sektoren er endnu mere reguleret om fem år – det er dog lidt færre end sidste år, hvor det var otte ud af ti. Det er således med afsæt i en reguleret verden, forsyningsselskabernes beslutningstagere er i gang med at prioritere deres indsatser. Top tre indsatserne er:

  • Driftsoptimering (97%)
  • Miljørigtige investeringer (88%)
  • Teknologiudvikling (82%)

Læs hovedresultaterne af forsyningsundersøgelse 2017 (pdf, 614 kB)