København, 8. november 2017

Sjælland viser igen flot vækst

  • Share

Sjælland viser for andet år i træk en flot fremgang i antal vækstvirksomheder, der møder adgangskravene til EY Entrepreneur Of The Year. Med 17 % flere vækstvirksomheder i år er Sjælland den 3. største region i konkurrencen. Til sammenligning oplever København mere afdæmpet fremgang med blot 4 % flere vækstvirksomheder end i 2016 men fastholder alligevel positionen som den største region målt på antal.

Antallet af vækstvirksomheder i Danmark er i dag det højeste siden finanskrisen, og overgås kun af rekordårene 2006-2008. Det viser årets oversigt fra EY Entrepreneur Of The Year. Region Sjælland (inkl. Nordsjælland) er rigtig godt med og viser en fremgang på 17 % i forhold til 2016. 244 sjællandske virksomheder møder i år de skrappe vækstkrav, der giver adgang til konkurrencen mod 208 sidste år. Det er den næsthøjeste stigning på landsplan kun overgået af region Syd- og Sønderjylland, der i år har 18 % flere vækstvirksomheder end i 2016.

Ser vi alene på region København, er fremgangen mere beskeden med blot 4 %. I alt har København 303 vækstvirksomheder i år, og det er akkurat nok til at fastholde positionen som landets største region målt på antal vækstvirksomheder. Midtjylland følger lige i hælene med 294 vækstvirksomheder.

”Som hovedstad er København drivkraft for væksten på mange områder, men det er glædeligt at se, at aktiviteten også er stor uden for hovedstaden. Især ser vi, at der er fart på udviklingen inden for entreprise samt bygge og anlæg mange steder på Sjælland. Samtidig ser vi vækst i fx vikarbureauer og en voksende freelance-kultur, hvor bl.a. it-konsulenter er i vækst. Det kan meget vel hænge sammen med højkonjunkturen og den lave arbejdsløshed, der giver en øget efterspørgsel på disse områder og åbner muligheder for nye tilgange til arbejdslivet,” siger Anders Flymer-Dindler, Executive Director i EY og ansvarlig for region Sjælland i EY Entrepreneur Of The Year.

En god vækstindikator

EY har gennemført konkurrencen i 21 år i Danmark, og det samlede antal vækstvirksomheder kan være en ganske god vækst-indikator for udviklingen generelt. På landsplan når antallet af vækstvirksomheder 1.361 i år, hvilket er 7 % flere end i 2016. Til sammenligning har fremgangen de seneste to år været på 28 % (2015) og 21 % (2016).

”Det er godt at se, at væksten sker overalt i landet – og ikke kun omkring de største byer. Derfor er det også vigtigt at sikre, at mangel på arbejdskraft ikke bliver en showstopper. Af de af vores medlemsvirksomheder, der har rekrutteret inden for det seneste år, er det mere end hver tredje der har rekrutteret forgæves, så det er en udfordring, vi bliver nødt til at løse,” siger vicedirektør Kent Damsgaard, Dansk Industri.

Hvert år kårer EY Entrepreneur Of The Year Danmarks bedste vækstskabere regionalt, nationalt og globalt. Formålet er at hylde de mennesker, der driver succesfulde virksomheder og skaber job og udvikling – og at inspirere andre til at tænke i samme retning og måske gå samme vej.

De kvalificerede virksomheder er forskellige i geografi, branche, størrelse mv., men de er alle kendetegnet ved, at de skiller sig positivt ud og kan holde et forspring i deres marked.

”Der er en positiv stemning i dansk erhvervsliv lige nu, derfor havde vi også forventet at flere virksomheder ville nå højere vækst. En 7 % fremgang på landsplan kan ligefrem lyde lidt beskedent, når vi i de forrige år har været over 20 %,” siger Søren Smedegaard Hvid, partner i EY og direktør for EY Entrepreneur Of The Year. 
 

Udviklingen i antal vækstvirksomheder 2016-2017 i Danmark 

Region 2016 2017 Change in %
Nord 178 193 8 %
Midt 290 294 1 %
Syd 185 219 18 %
Fyn 108 108 0 %
Sjælland 208 244 17 %
København 291 303 4 %
Total 1260 1361 7 %

EY Entrepreneur Of The Year


Her afholdes de regionale kåringer i EY Entrepreneur Of The Year 2017:

 

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

  • EY Entrepreneur Of The Year er en hyldest til de dygtigste og mest innovative vækstskabere.
  • EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mere end 60 lande og er dermed verdens største vækstkonkurrence, der internationalt afholdes for 31. gang i år.
  • Vinderen kåres ikke kun ud fra virksomhedens evne til økonomisk vækst, men ud fra en vurdering af flere parametre, bl.a. entrepreneurens rolle, værdier, ledelse og samfundsmæssige engagement.
  • De stærkeste danske kandidater deltager i regionskåringerne, før landsvinderen i år kåres den 30. november 2017 i Forum i København.
  • Vinder af EY Entrepreneur Of The Year 2016 var MicroMatic A/S.

Hvem kan deltage?

  • For at deltage skal entrepreneuren være ejer/medejer af et dansk aktie- eller anpartsselskab og har haft det overordnede ansvar i mindst to år. Selskabet må gerne være børsnoteret.
  • Virksomheden skal have eksisteret i mindst tre år og ved udgangen af det seneste regnskabsår have minimum 20 ansatte og vækst i antallet af ansatte i forhold til det foregående regnskabsår.
  • Virksomheden skal have haft minimum 15 % vækst i bruttoavance eller i omsætning i det seneste regnskabsår, og det seneste regnskab skal udvise en positiv egenkapital og et positivt resultat.

EY gennemgår samtlige danske virksomheder med undtagelse af virksomheder under 20 ansatte, offentligt ejede selskaber og dem med udenlandsk majoritetsejerskab. Kandidaterne præsenteres derefter for en uafhængig jury, der kårer de regionale og nationale vindere.