København, 2. februar 2018

Rekordår for børsnoteringer globalt

  • Share

2017 bød på den højeste aktivitet siden 2007, når det gælder børsnoteringer globalt. Norden fulgte godt trop med 99 børsnoteringer mod 64 året før. I Danmark gjorde 2017 op med flere års børstørke på First North, og der er stadig positive forventninger til 2018.

Læs også: Tre spørgsmål om børsnoteringer i 2018?

  • Vil vi se ”mega-IPO’s” i Danmark i år?
  • Vil vi se flere virksomheder på First North i København?
  • Kommer der flere svenske investorer til danske vækstselskaber?

Temperaturen for børsnoteringer har nået et højt niveau verden over. Som det bedste år siden 2007 nåede 2017 op på 1.624 børsnoteringer – det er sammenlignet med året før en fremgang på 49 % i antal og 40 % i værdi, som samlet nåede 188,8 mia. USD. Det viser EY’ seneste analyse EY Global IPO Trends: 2017 Q4.

I Asien steg antallet af børsnoteringer med 44 % i forhold til 2016 til i alt 935 og en samlet værdi af 73,2 mia. USD., hvilket er omtrent uændret fra 2016. Næststørst aktivitet var i EMEIA (Europa, Mellemøsten, Indien og Afrika) med 469 noteringer – 50 % flere end i 2016 – og samlet 64 mia. USD., hvilket er 67 % højere end året før. I USA nåede antallet op på 174 – en fremgang på +55%, med en værdi på 39,5 mia. USD. den største fremgang i værdi globalt på +84%.

Nordisk appetit på børsnoteringer

EY supplerer den globale analyse med rapporten Nordic Capital Markets Report, der kigger nærmere på aktiviteten i de nordiske lande i det forgangne år.

Norden havde i alt 99 børsnoteringer i 2017 fordelt på Sverige 74, Finland 11, Norge 10, Danmark 4. Den samlede værdi udgjorde i alt 6,2 mia. USD (mod 9,6 mia. USD i 2016, hvor Ørsted og Nets var blandt de fem største i verden og samlet trak værdien i Norden væsentligt op).

EY Nordic Capital Markets Insights 2017 review

”Der har været meget aktivitet i Norden i år, hvilket er i tråd med rekordniveauet globalt. Vanen tro tegner Stockholm sig for tre-fjerdedele af alle børsnoteringer, og ca. 60 % af alle er på de mindre børser First North eller AktieTorget. Ser vi på værdien, så er Oslo og Helsinki godt med,” siger Niels-Jørgen Andersen, Partner i EY og fortsætter

EY Nordic Capital Markets Insights 2017 review”Af den samlede værdi på 6,2 mia. USD rejst i Norden sidste år, så tegner Sverige sig for 45 %, Finland 31 %, Norge 21 % og Danmark blot for 4 %. Selvom vi halter efter, så syntes jeg, at der har været positive takter i Danmark med fornyet aktivitet på First North og et par noteringer bl.a. inden for life sciences, som vi ellers ofte har set søge mod USA. ”

De danske børsnoteringer i 2017 er Green Mobility og Conferize på First North og Orphazyme og TCM Group på ”main market”. Derudover bød året på en ”spin-off”, da Nilfisk blev selvstændigt noteret, og i løbet af året blev Zealand Pharma – ud over i DK – også børsnoteret i USA.