København, 2. marts 2018

Interessen for strategiske frasalg eksploderer

  • Share

Et rekordstort antal virksomheder planlægger strategiske frasalg over de næste to år. Blandt globale virksomheder har nu 87 pct., planer om frasalg mod blot 43 pct. sidste år. Det er drevet af behov for vækst, fokus på kerneforretningen og investeringer i digital omstilling.

Planer om strategiske frasalg er nu mere reglen end undtagelsen for større globale virksomheder. Hele 87 pct. forventer at foretage frasalg indenfor de næste to år. Det viser den årlige undersøgelse, ”Global Corporate Divestment Study”, fra rådgivnings- og revisionsvirksomheden EY.

Og udviklingen er meget markant over de sidste fire år: I 2015 var det blot 20 pct., der planlagde frasalg. I 2016 mere end fordoblede interessen til 49 pct., i 2017 holdt niveauet omtrent med 43 pct., og nu er der igen en fordobling til rekordhøjt niveau.

Omtrent tre ud af fire (74 pct.) siger, at ønsket om frasalg er en direkte konsekvens af den teknologiske udvikling, og 50 pct. kigger mod frasalg for at finansiere investeringer i teknologi. 

”Vi ser rekordhøj M&A-aktivitet globalt for tiden, og virksomheder kigger meget kritisk på de forretningsenheder, der ikke driver væksten, ikke har en stærk markedsposition eller ikke understøtter kerneforretningen. Her er frasalg oplagt for netop at finansiere opkøb eller investeringer i ny teknologi og digitalisering,” siger Søren Krejler, Partner i EY.

Virksomheder holder fast for længe

Undersøgelsen har ikke specifikke tal for Danmark eller Norden, men EY påpeger, at der er mange indikatorer på, at tendensen også slår fuldt igennem herhjemme.

”Det er ikke alle, der offentligt hænger et ”til salg-skilt” på dele af deres forretning, men rigtig mange store virksomheder taler lige nu om at øge fokus på kerneforretningen og om behovet for at investere i ny teknologi og digitale muligheder. Heri ligger der også et løfte om en grundig gennemgang af aktiver,” siger Søren Krejler og fortsætter:

”Et er at man løbende må at overveje, om alle dele af virksomheden har den rigtige ejer og sikre den bedste allokering af kapital, noget andet om man reelt fokuserer på og planlægger frasalg. Lige nu er der et pres på topledere om vækst og digital omstilling, så de står i en position, hvor der er en forventning om, at de har frasalg med i overvejelserne og også kan træffe svære strategiske valg.”

Ifølge undersøgelsen mener over halvdelen af virksomhederne (56 pct.), at de har holdt for længe fast i forretningsenheder, der ikke præsterer optimalt. Ønsket om strategiske frasalg er for 85 pct. drevet af en forretningsenheds konkurrencemæssige position i markedet. 62 pct. peger på makroøkonomiske og geopolitiske faktorer.

Se hele EY Global Corporate Divestment Study her: www.ey.com/divest


About the EY Global Corporate Divestment Study

The EY Global Corporate Divestment Study focuses on how companies should approach portfolio strategy, improve divestment execution and future-proof their remaining business amid rapid technological change. The results of the 2018 study are based on more than 900 interviews with corporate executives and 100 private equity executives worldwide surveyed between October and December 2017 by FT Remark, the research and publishing arm of the Financial Times Group. Key sector findings can be found at ey.com/divest.