København, 9. april 2018

Teknologivirksomheder kæmper om vores sundhed

  • Share

Digitalisering, personalisering og dataanalyse sætter de store virksomheder indenfor life sciences under pres. Samtidig står teknologivirksomheder på spring med et nyt syn på sundhed og sygdom. Siden 2013 har tre af de største tech-virksomheder i USA anmeldt over 300 health carepatenter.

Tech-virksomheder investerer i stigende grad i nye behov og muligheder indenfor health care. Det kan spænde fra cloud-baseret dataopbevaring, fitness- og søvnovervågning, smarte sensorer, apps der kan hjælpe med rette medicinering eller udvikling af algoritmer, der kan identificere helbredsrisici. 

Tech-virksomhedernes indtog på sundheds- og sygdomsområdet går stærkt. De tre store tech-virksomheder, Alphabet, Microsoft og Apple, har på fem år anmeldt over 300 health care patenter i USA.

Denne brancheglidning i kampen om fremtidige forretningsmodeller er beskrevet i en ny rapport fra konsulentvirksomheden EY: Life Sciences 4.0: Securing value through data-driven platforms. Rapporten undersøger fremkomsten af tech-virksomheder som direkte konkurrenter til life sciences industrien og bygger på en gennemgang af patentansøgninger fra tech-virksomheder og en vurdering af over 150 digitale partnerskaber mellem life science virksomheder og andre virksomheder siden 2014.

“Health care og teknologi smelter sammen, og tech-virksomhederne bidrager med en anden tilgang til data, service og kundefokus. Fremtidens konkurrence handler ikke blot om produkt eller udstyr, men også om at have den rette platform, der kan samle, integrere, kombinere og dele mange typer af helbredsdata for at øge helbredseffekten,” siger Christian S. Johansen, leder i EY’s branchegruppe for Life Sciences.

Han påpeger, at mens tech-virksomhederne presser på, så er der dog samtidig en teknologisk udvikling indenfor life sciences-branchen, hvor mange investeringer har digitalt fokus.

”Branchen er i høj grad klar over behovet for at kigge ud over næste produkt eller udstyr og skabe forretningsmodeller baseret på data-drevne sundhedsservices, der er mere kundefokuserede og tilpasset en fremtid, hvor forbrugere definerer værdi i forhold til sundhedseffekten. Det sker i egne udviklingsprogrammer, men i høj grad også gennem opkøb, alliancer og partnerskaber. Evnen til at understøtte egne kompetencer indenfor for digital transformation gennem sådanne strategiske samarbejder er en kritisk succes faktor for virksomheder i dag og i fremtiden.”

En ny tilgang til innovation

Ifølge rapporten giver udviklingen life sciences-virksomheder behov for et nyt perspektiv på innovation, hvor kundeengagement, personalisering og data er mere fremtrædende.

”Virksomheder inden for life sciences er traditionelt stærkt innovative som en del af deres forretningsmodel og virksomheds DNA. Det er dog typisk tale om en meget produktfokuseret innovation med lange udviklingsforløb underlagt omfattende regulering. Digital transformation skaber forventninger om en mere kunde- og datafokuseret innovation. Dem, der lykkes med at bygge bro mellem produkter og en fleksibel, platform-baseret forretningsmodel, vil stå stærkt ” slutter Christian S. Johansen.