København, 11. april 2018

Børsnoteringer fik globalt en god start i 1. kvartal 2018

  • Share
  • Globalt faldt antallet af børsnoteringer med 27 %, men steg 28 % i værdi ift. Q1 2017.
  • Der var 14 børsnoteringer i Norden i 1. kvartal 2018 mod 16 i samme periode i 2017.
  • To børsnoteringer på First North i København fortsætter trenden fra sidste år.
  • Største nordiske børsnotering i 1. kvartal var Elkem på Oslo Børs.

Efter et rekordår for børsnoteringer i 2017 på globalt plan, så starter 1. kvartal 2018 lidt mere afdæmpet i forhold til antallet af børsnoteringer, der ligger 27 % under samme periode sidste år, mens der dog er rejst mere kapital, så værdien er 28 % højere.

1. kvartal er traditionelt det svageste i løbet af året, og set i det lys er udviklingen ganske robust, og der er fortsat forventning om, at året vil byde på et højt antal børsnoteringer på markeder verden over. Det viser rapporten Global IPO trends: Q1 2018 og den nordiske særrapport Nordic Capital Markets Insights: Q1 2018 fra rådgivnings- og revisionsfirmaet EY.

I antal er aktiviteten i Norden omtrent på niveau med sidste år med 14 børsnoteringer mod 16 sidste år, derimod er værdien hele 275 % højere. Mest markant i Norden var børsnoteringen af Elkem, en af verdens ledende producenter af silicium. Virksomheden har siden siden 2011 været ejet af China National Bluestar, som med børsnoteringen har reduceret ejerandelen. Oslo Børs står for over halvdelen af værdien af børsnoteringer i Norden i 1. kvartal.

Stockholm stod for i alt fem børsnoteringer, heraf fire på First North, Helsinki for fire, heraf to på First North, Oslo for tre og København havde to på First North (NPInvestor og Agillic). De tre største i Norden var Elkem (832 mio. USD) i Oslo, Cibus Nordic Real Estate AB (385 mio. USD) på First North i Stockholm og Altia plc (186 mio. USD) i Helsinki.

”Det er positivt, at der i 1. kvartal 2018 har været nye noteringer på First North i København, og interessen vi så i løbet af 2017 er fortsat. Der er stadig en række virksomheder, som går med tanker om en børsnotering og flere kommer til, så der er en positiv stemning for tiden. Vi kan dog også konstatere, at i 1. kvartal 2018 står Danmark for mindre end en halv procent af værdien rejst ved børsnoteringer i Norden, så hvis 2018 virkelig skal rykke, så skal vi se større selskaber finde hele vejen til børsen,” siger Niels-Jørgen Andersen, Partner i EY.

EY - 2009-Q1 2018 global IPO activity