København, 17. april 2018

Digital infrastruktur kan give 200 mia. kr. til virksomheder i Norden

  • Share

En bedre og mere effektiv tilgang til data kan være 30 mia. kr. værd for danske SMV’er. Automatisering, færre manuelle processer, nye muligheder for innovation og udvikling samt bedre kreditmuligheder. Det fulde potentiale kræver en digital omstilling i virksomhederne.

En digital infrastruktur i de nordiske lande har stort potentiale for at skabe administrative lettelser for små og mellemstore virksomheder og samtidig åbne for nye forretningsmodeller. En ny, innovativ brug af data kan optimere markedsanalyse, marketing, prissætning, långivning mv.

Det viser en ny rapport, som rådgivningsfirmaet EY har udarbejdet for Erhvervsministeriet og samarbejdet Nordic SmartGovernment, som er igangsat af Nordisk Ministerråd ud fra ambitionen, at Norden skal være en datadrevet og integreret region. I rapporten sætter EY et groft estimat på datapotentialet i Danmark og de øvrige nordiske lande.

I runde tal ser EY et potentiale på knap 80 mia. i Sverige, op mod 55 mia. kr. i Norge, ca. 30 mia. i Danmark og i Finland og 3 mia. kr. i Island. Samlet ekstra 200 mia. kr. om året på tværs af de nordiske lande.

Beregningerne tager afsæt i danske data og en undersøgelse blandt danske SMV’er, men tager højde for nordiske forskelle i markeder, antal virksomheder og digital modenhed.

”Der ligger stor værdi i at virksomheder kan rapportere med brug af færre ressourcer og optimere interaktionen mellem private virksomheder og det offentlige. Det største potentiale ligger dog i at gøre data tilgængelige, og den værdi virksomheder kan skabe ved at anvende data,” siger Jonas Groes leder af EY’s services til den offentlige sektor.

Af ressourcebesparelser peger han på fx færre manuelle indtastninger af data, når systemer kan udveksle data. Derudover vil bedre data give afsæt for, at virksomhederne kan optimere processer internt og anvende markedsdata eksternt. 

SMV’er i gang med digital omstilling

Nordic SmartGovernment er en vision for fremtiden, og ifølge EY vil det fulde potentiale på omkring 200 mia. kr. først kunne realiseres fra år 2027. Det skyldes bl.a., at hele den digitale infrastruktur ikke eksisterer fuldt ud endnu. Den forudsætter en tilpasning af offentlige systemer og processer, men i høj grad også en større digital modenhed i danske og øvrige nordiske virksomheder.

”Der sker en digital transformation i virksomhederne i disse år, og det er for langt de fleste helt nødvendigt for at kunne følge med udviklingen. Der ligger muligheder i fx dataanalyse og automatisering, og når virksomhederne har nået et vist niveau, så vil de fuldt ud kunne drage nytte af flere markeds- og økonomidata,” påpeger Jonas Groes. Han påpeger, at der også ligger en væsentlig omstilling i forhold til holdninger og rutiner:

”Allerede i dag har virksomheder i Norden og særligt i Danmark mulighed for digital rapportering og adgang til andre virksomheders regnskaber, men skal vi tage flere skridt i den retning, så kræver det, at virksomhederne omfavner tanken om at dele flere data. Det er således ikke en omstilling, der blot vedrører systemer og teknologi, men i høj grad også holdninger og adfærd.”

Læs mere:

Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet: Virksomheder skal kunne dele data nemt, hurtigt og sikkert

Rapporten fra EY: Nordic Smart Government Business Case for Nordic SMEs – business to business