København, 25. april 2018

Ingen forbedringer når det gælder korruption og bestikkelse

  • Share

Trods en global udvikling med domme, kæmpebøder, stadig mere omfattende lovgivning og regulering og et kritisk mediefokus, så er den synlige effekt indtil videre begrænset, når det gælder udbredelsen af korruption og bestikkelse. 38 % af virksomhedsledere fra 55 lande mener fortsat, at det er udbredt i deres land.

Selvom lovgivningen mange steder i verden er strammet betydeligt op, når det gælder korruption og bestikkelse, og der er givet bøder for mere end 11 mia. USD siden 2012, så er der stadig mange erhvervsledere verden over, der mener, at korruption og bestikkelse forekommer bredt i erhvervslivet. Det viser dette års EY Global Fraud Survey, der er baseret på interview af 2.550 erhvervsledere fra 55 lande, heriblandt Danmark.

Globalt mener 38 %, at korruption og bestikkelse forekommer bredt i deres land, og der er dermed ikke sket nogen udvikling i det antal siden 2012. De 38 % dækker over meget betydelige forskelle lande i mellem. Tallet er 20 % i udviklede markeder overfor 52 % i udviklingslande. Brasilien topper listen med 96 % - en stigning fra 84 % i 2012 og på trods af, at væsentlig strammere lovgivning blev vedtaget i 2014. De nordiske lande finder vi i den anden ende af listen. For Danmark er tallet 6 %, Sverige og Finland ligger begge på 4 % og Norge på 10 %.

”Det er bemærkelsesværdigt, at domme, bøder og strammere lovgivning globalt endnu ikke har haft en synlig positiv effekt. Tag fx den meget restriktive lovgivning UK Bribery Act, der er fra 2010, og som lå i forlængelse af strammere krav fra OECD. Lovregulering og aktivt myndighedstilsyn er afgørende for at komme korruption og bestikkelse til livs, men undersøgelsen indikerer, at det tager tid, før iværksatte initiativer reelt ændrer praksis, og at der skal mere til, før vi ser en reaktion,” siger Torben Lange, ekspert i bekæmpelse af virksomhedskriminalitet og Partner i EY.

Mere brandslukning end forebyggelse

Selv i Danmark, hvor det er relativt få - men en stigende andel - der betragter korruption og bestikkelse som udbredt (6 % i 2018 mod 4 % i 2016), er der med en vis frekvens sager, der har stort mediefokus, og som dokumenterer, at der også her i landet foregår ulovligheder. Ifølge Torben Lange vækker sådanne sager naturligvis bekymring for mange virksomhedsledere, der overvejer risiciene for egen virksomhed, men det er fortsat begrænset, hvad det medfører af konkrete forebyggende foranstaltninger. 

”97 % af de interviewede virksomhedsledere udtrykker vigtigheden af, at deres virksomhed agerer med integritet, men virkeligheden er, at man skal et stykke ned af danske toplederes agenda for at finde ’fraud protection’, og i praksis er der fortsat mere fokus på brandslukning end på forebyggelse. Det er naturligvis en afvejning og prioritering, men det er vigtigt at forstå, at det tager tid at opbygge og vedligeholde den rette kultur, processer og interne kontroller, som kan reducere risikoen.”

Rapporten peger på, at der ikke er en entydig opfattelse af, hvem der er ansvarlige for, at en virksomhed handler med integritet, herunder at mere end halvdelen placerer ansvaret hos ledelsen, mens kun 22% erkender et personligt ansvar. Rapporten peger også på, at de unge under 35 år tilsyneladende er mere tilbøjelige til at handle uetisk end de ældre.

Torben Lange henleder opmærksomheden på, at der fra ikke mindst amerikanske og engelske myndigheders side er skærpet fokus på, at virksomheder, der mistænkes for indblanding i korruption eller bestikkelse, rent faktisk har gjort, hvad der står i deres magt for at forebygge for ikke at ifalde ansvar. ”En overfladisk indsats uden reelt indhold og tilstrækkelig implementering og forankring i virksomheden er klart ikke nok.”

Rapporten peger bl.a. på brug af ny teknologi til avanceret dataanalyse, som et af de skridt virksomhederne kan tage for at øge effektiviteten og effekten i deres bestræbelser på at sikre compliance.