København, 17. maj 2018

Globalt M&A-marked er brandvarmt

  • Share
  • 52 pct. af globale topledere forventer at foretage opkøb inden for de næste 12 måneder.
  • 86 pct. forventer mere aktivitet på det globale M&A-marked mod blot 39 pct. sidste år.
  • Skattereformen i USA ventes ikke at påvirke aktivitetsniveauet i den nærmeste fremtid.

Selvom niveauet for virksomhedshandler nu globalt er højere end rekorderne i 2007 før finanskrisen, så er der ikke noget, der tyder på, at appetitten på virksomhedskøb og -salg (M&A) er ved at bremse op. Det viser rapporten EY Global Capital Confidence Barometer, der bygger på svar fra 2.500 erhvervsledere fra 43 lande.

Økonomisk stabilitet koblet med behovet for innovation og nye vækstmuligheder vejer tungere end geopolitisk usikkerhed og bekymring om regulering, fx amerikansk skattereform og Brexit. Flere end halvdelen af respondenterne (52 pct.) oplyser, at de planlægger opkøb over de næste 12 måneder.

Knap to tredjedele (61 pct.) forventer, at antallet af handler i pipeline vil stige over de næste 12 måneder – dette var blot 36 pct. for et år siden. Antallet af topledere, der forventer at afslutte flere handler over det næste år er mere end fordoblet – fra 33 pct. i 2017 til 67 pct. i 2018.

Hele 86 pct. forventer, at det globale M&A-marked vil vokse over de kommende 12 måneder – mod blot 39 pct. sidste år. 80 pct. forventer, at konkurrencen om opkøbsemnerne vil stige.

”Fra et allerede højt niveau vokser den globale interesse for opkøb fortsat. På den ene side er der  stabile makroøkonomiske faktorer og en tro på vækst i den globale økonomi, på den anden side er der fortsat en vis geopolitisk ustabilitet, men virksomhederne ser mod opkøb som en mulighed uanset, hvordan handelsbetingelserne måtte udvikle sig,” siger Martin Wiig Nielsen, Partner i EY.

M&A går på tværs

Trods voksende protektionisme og geopolitisk uvished flere steder i verden, så er virksomhederne primært drevet af, at adgang til nye markeder fortsat er en prioritet. Otte ud af 10 (81 pct.) planlægger ’cross-border M&A’ i de næste 12 måneder.

”Virksomheder jagter nye vækstmuligheder gennem adgang til nye markeder, nye innovative produkter, services, processer eller hele forretningsmodeller, som kan udvikles. Vi oplever, at M&A i dag for alvor er blevet global – det bedste opkøbsemne eller den bedste køber er oftest ikke begrænset af geografi,” lyder det fra Peter Vejlgaard, Partner i EY.

Trods stor M&A-appetit, så handler virksomhederne ikke for enhver pris. 73 pct. oplyser, at de har opgivet handler i løbet af de seneste 12 måneder, og mere end halvdelen siger, at det var på grund af konkurrence fra andre købere eller uenighed om værdiansættelsen.