København, 14. juni 2018

Når kapitalfonden ringer på døren

  • Share

Der er en stor og gensidig interesse mellem vækstvirksomheder og kapitalfonde. Derfor ser vi mange eksempler på, at virksomhedsejere med et helt eller delvist salg giver stafetten videre, og det nye ejerskab giver mulighed for at løfte ambitionerne endnu højere.

Virksomhedsejere, der har startet deres forretning fra bunden, har som regel et meget tæt og personligt forhold til deres virksomhed. Det er deres hjerteblod, og de har investeret deres tid og deres penge i drømmen om at skabe en langtidsholdbar succes. Før eller siden skal de overveje, hvordan de vil realisere værdien af virksomheden og finde en måde at overdrage og videreføre det, de har skabt. For nogle begynder de overvejelser først, når alder, sygdom eller dødsfald tvinger dem til det. Andre kan tænke de tanker og planlægge på et tidligere tidspunkt.

”Det er slet ikke usædvanligt, at en ejerleder først sent – nogle gange alt for sent – begynder at tænke på generationsskifte, fordi tanken om, at andre skulle stå med ansvaret for virksomheden – selv når det bliver i familien – ligger fjernt,” siger Martin Wiig Nielsen, Partner i EY. Han fortsætter:

”Men ser vi i stigende grad, at ejere kigger mod et salg tidligere – og ikke fordi det er en nemmere beslutning, eller fordi de er tvunget til det. De vil udvikle deres virksomhed og jagte det fulde potentiale. Den mulighed kan de fx få gennem et helt eller delvist salg til en kapitalfond.”

Blandt danske vækstvirksomheder, der har deltaget i EY Entrepreneur Of The Year, er der flere eksempler. Både blandt landsvindere som Sitecore Corporation fra 2014, der solgte en majoritet til kapitalfonden EQT og den danske vinder i 2015, CASA A/S, som solgte 60 % af selskabet til kapitalfonden CataCap. Blandt sidste års regionale vindere er den sjællandske vinder, Mountain Top Industries, et eksempel, og også den københavnske vinder, Netcompany, fik en kapitalfond med ombord for et par år siden. Kigger vi tilbage til EY Entrepreneur Of The Year årgang 2015 er fire ud af seks regionale vindere helt eller delvist solgt til kapitalfonde.

Kapitalfonde er populære hos ejerne

Hvis en kapitalfond ringer på døren hos en af landets vækstvirksomheder, så er det meget sandsynligt et velkomment besøg. Blandt virksomhederne, der kvalificerede sig til EY Entrepreneur Of The Year i 2017, ser knap hver femte (19 %) et salg til en kapitalfond som den mest sandsynlige exit-mulighed. Det viser EY Entrepreneurskab Barometer 2017-2018. 19 % har også ’i høj grad’ eller ’meget høj grad’ oplevet interesse fra kapitalfonde, mens det for 23 % er ’i nogen grad’.

”Det er ikke overraskende, at fonde, der søger gode investeringer, viser interesse for veldrevne virksomheder med potentiale, men der er i de seneste år skabt en stærk, gensidig interesse mellem vækstvirksomheder og kapitalfonde. For nogle virksomhedsejere er den udvikling drevet af ambitioner,” påpeger Peter Vejlgaard, Partner i EY, og uddyber:

”De kan nå et niveau, hvor de vanskeligt selv kan realisere potentialet og levere, hvad det kræver i form af kapital og kompetencer. Der søger nogle en kapitalfond, der kan gå ind med et aktivt ejerskab og tilføre kapital og kompetencer og løfte virksomheden til næste niveau.”

Han peger på, at det sikkert også er udtryk for, at vi i de seneste år har set mange gode eksempler på, hvordan kapitalfonde kan videreudvikle succesfulde virksomheder også i tæt samarbejde med tidligere ejere. Men salg til kapitalfonde, er ikke den mest populære exit-strategi. 37 % af ejerne vurderer, at et salg til anden virksomhed er det mest sandsynlige, 10 % ser et salg til et familiemedlem som mest sandsynligt, 6 % sigter mod et salg til andre, herunder medarbejdere, mens hele 24 % ikke kan udpege en mest sandsynlig exit.


5 gode råd når kapitalfonden ringer på døren

Kapitalfonde er typisk meget grundige i deres vurdering af potentielle opkøbsemner og i deres ‘due dilligence’, så for en virksomhedsejer, der går med tanker om et salg, er god forberedelse også vigtigt.

01 Er du klar til en dialog? 
Kender du virksomhedens værdi? Selv om du ikke går i salgstanker kan en proces med salgsmodning og værdiansættelse give et godt indblik, som også kan være nyttigt og indbringende i forhold til selv at udvikle virksomheden. Og du er forberedt, hvis nogen vil købe eller investere. 
 
02 Hvad er next level?
Hvordan vil du selv udvikle virksomheden? Er der muligheder, som du ikke fokuserer på i dag? Hvad er barriererne for vækst? Og hvad vil kapitalfonden? Husk at de tænker i exit-muligheder fra dag et, så I planlægger ikke 25 års partnerskab. I skal kigge tre til fem år frem i tiden.
 
03 Hvilken rolle skal du have som ejer?
I nogle tilfælde kan et salg medføre et farvel – i andre tilfælde er det vigtigt for alle parter, at den tidligere hovedaktionær er med i udviklingen og stadig har ”hånden på kogepladen”. Er du overhovedet klar til at sige helt eller delvist farvel? Kan du acceptere en ændret rolle?
 
04 Hvad vil familie, kunder og medarbejdere sige?
Du har haft en drøm om at udvikle virksomheden, og hvis du er hovedaktionær, så er det dit valg, om du vil lade andre komme til, men overvej gerne, hvordan andre vil modtage din beslutning. For en ny ejer er det afgørende, at kunder og nøglemedarbejdere fortsat er med.
 
05 Er der god kemi? 
Uanset om du skal have en rolle i den videre udvikling eller ej, så handler en god dialog ikke kun om et pengebeløb, men også om ambitioner, drømme og muligheder. Du skal mærke, at du møder mennesker, der vil noget, og som også demonstrerer indsigt og kompetencer.