København, 20. november 2018

Sådan starter du en succesfuld virksomhed

  • Share

Skal du overtage en virksomhed eller starte den selv – og starter du i så fald alene eller med andre? Knap to tredjedele af danske vækstvirksomheder er enten etableret af den nuværende ejer selv eller i samarbejde med andre, mens de øvrige er overtaget fra familie eller andre.

Der er flere måder at etablere en succes på. Møder du ejeren af en succesfuld virksomhed, så er det mest almindeligt, at han eller hun har startet den sammen med andre. Det gælder for 36 pct. af virksomhederne. 28 pct. har startet virksomheden selv. Det viser undersøgelsen EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019, der bygger på interview med deltagere i konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year.

”Der er ikke en bestemt måde at starte virksomhed på, som garanterer succes, men det er meget vigtigt, at der er det rette team. Hvis der er flere ejere, der aktivt driver virksomheden, så er det afgjort en styrke, hvis de komplementerer hinanden,” siger Søren Smedegaard Hvid Partner i EY og direktør for EY Entrepreneur Of The Year og fortsætter:

”Et stærkt team af ejere, der fungerer sammen og har stærke fælles værdier og visioner er ofte en fordel. Omvendt kan det være problematisk, hvis de har forskellige ambitioner med virksomheden, så dynamikken i ejerkredsen er afgjort en vigtig faktor for udviklingen.”

Hvordan er virksomheden etableret?

  • Du har startet sammen med andre 36 pct.
  • Du har startet virksomheden selv 28 pct.
  • Du har overtaget virksomheden fra et familiemedlem 18 pct.
  • Du har overtaget en allerede eksisterende virksomhed 18 pct.

Byg på en eksisterende virksomhed

Lidt over en tredjedel af virksomhederne er ikke etableret af den nuværende ejer, men overtaget fra familie eller andre ejere. 18 pct. har overtaget virksomheden fra et familiemedlem, og i betragtning af at kun 4 pct. forventer, at familien en dag skal videreføre virksomheden, så er det egentlig ganske mange:

”Familieejerskab over flere generationer kræver god planlægning og af til en række svære valg. De bedste formår at gøre familieejerskab til en styrke; de investerer i innovation og udvikling på den lange bane og styrer ud fra grundlæggende værdier, som bunder i ejerfamilien,” siger Lars Tylvad Andersen, Partner i EY. Han påpeger, at et generationsskifte af og til er det, der bringer virksomheden ind på vækstsporet:

 ”Vi ser eksempler på generationsskifte, hvor næste generation er dygtige til at se nye muligheder og får skabt en fornyet vækst baseret på fx nye produkter og services, geografisk ekspansion eller ny teknologi. Næste generation skal ikke blot holde fast, men også have modet til at gå egne og nye veje, når der er behov for det.”

Der er mange eksempler på succesfulde generationsskifter blandt deltagerne i EY Entrepreneur Of The Year, som har taget virksomheden til nye højder. Et par eksempler kunne være sidste års landsvinder Aller Aqua eller Carl Hansen og Søn, der vandt region Fyn i 2017.

Der er også 18 pct., der har overtaget en allerede eksisterende virksomhed. Det kan fx være ved et såkaldt ’management buy out’, hvor en eller flere ledende medarbejdere overtager for at fortsætte og udvikle en bestående virksomhed.


Om EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019
EY gennemgår samtlige danske virksomheder med mindst 20 ansatte og dansk majoritetsejerskab (undt. offentligt ejede selskaber). Heraf udvælges dem, der har eksisteret i mindst tre år, har vækst i antal ansatte, har minimum 15 % vækst i bruttoavance eller omsætning i seneste regnskabsår og har en positiv egenkapital og positivt resultat. Entrepreneuren skal være ejer/medejer af selskabet. Blandt denne gruppe er der 1.603 virksomheder i 2018, og der er foretaget dybdegående interview og en spørgeskemaundersøgelse med 177 virksomheder. Denne rapport er baseret på resultaterne af undersøgelsen. Alle tal i procent er rundet af til nærmeste hele.