København, 22. november 2018

De tre største trusler mod fremtidig vækst

  • Share

Der har aldrig været et større antal vækstvirksomheder i Danmark, der møder kravene til konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year. Det har taget 10 år, men nu har vi passeret rekordniveauet fra årene lige før finanskrisen. Spørgsmålet er, om væksten kan fortsætte?

Det går godt for erhvervslivet, og i særdeleshed for en række virksomheder, der kan levere høj vækst på top- og bundlinje, men også vækstdynamoerne ser risici, der kan bremse udviklingen.

Aldrig før har beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked været så høj, og ledigheden er lav. Det skaber en reel udfordring for mange af vækstvirksomhederne. 42 pct. peger på mangel på kvalificeret arbejdskraft, som den største trussel mod virksomhedens fremtidige vækst.

I undersøgelsen EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019, der bygger på interview med deltagere i konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year, oplyser hele 56 pct., at de i øjeblikket har svært ved at tiltrække medarbejdere med de rette kvalifikationer, 76 pct. mener, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i deres branche, og 86 pct. mener, at der er stor konkurrence om de rette medarbejdere.

”Den største udfordring for danske virksomheder og dansk økonomi er, at vi mangler nok medarbejdere til at holde væksten i gang. Havde virksomhederne kunnet få de folk, de skal bruge, kunne der i dag have været ansat 45.000 flere personer i danske virksomheder. Som samfund går vi derfor glip af en enorm velstandsfremgang, hvis ikke vi finder på løsninger, der kan sikre flere medarbejdere til vores vækstvirksomheder,” siger direktør Kent Damsgaard, Dansk Industri.

Blandt de øvrige trusler peger 29 pct. på omkostninger til lønninger og råmaterialer, mens 22 pct. peger på intensiveret konkurrence i branchen.

Hvad ser du som de tre støreste trusler mod virksomhedens fremtidige vækst?

De tre stoerste trusler mod fremtidg vaekst


Om EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019
EY gennemgår samtlige danske virksomheder med mindst 20 ansatte og dansk majoritetsejerskab (undt. offentligt ejede selskaber). Heraf udvælges dem, der har eksisteret i mindst tre år, har vækst i antal ansatte, har minimum 15 % vækst i bruttoavance eller omsætning i seneste regnskabsår og har en positiv egenkapital og positivt resultat. Entrepreneuren skal være ejer/medejer af selskabet. Blandt denne gruppe er der 1.603 virksomheder i 2018, og der er foretaget dybdegående interview og en spørgeskemaundersøgelse med 177 virksomheder. Denne rapport er baseret på resultaterne af undersøgelsen. Alle tal i procent er rundet af til nærmeste hele.