København, 26. november 2018

Skal en virksomhed overtage din virksomhed?

  • Share

Salg til en anden virksomhed er klart det mest sandsynlige scenarie, når virksomhedsejere skal realisere værdien af deres virksomhed. Og et salg til kapitalfonde er fortsat en populær mulighed og næstmest sandsynlig. Få ser mod generationsskifte i familien eller børsnotering.

Er en anden virksomhed bedst til at føre virksomheden videre, når ejeren en dag slipper tøjlerne? Det er i hvert fald klart den mulighed, som flest ejere af vækstvirksomheder har i overvejelserne, og som mere end halvdelen udpeger som den mest sandsynlige. Det viser undersøgelsen EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019, der bygger på interview med deltagere i konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year.

52 pct. af landets vækstvirksomheder ser et salg til anden virksomhed som den mest sandsynlige exit-mulighed. Det viser undersøgelsen EY Entrepreneurskab Barometer, der er gennemført blandt vækstvirksomheder, der møder kravene til deltagelse i EY Entrepreneur Of The Year.

”Flertallet af virksomhedsejere ser muligheden for, at en anden virksomhed med den nødvendige kapital og ambitioner kan overtage, den dag ejeren ikke længere er hovedaktionær og holder tøjlerne,” siger Martin Wiig Nielsen, Partner i EY. Han påpeger, at der er mange virksomheder, der kigger efter opkøbsmuligheder lige nu, så selv om tanken om et salg kan ligge fjernt for mange ejere, så dukker der måske af og til muligheder op, som de skal forholde sig til.

Skal en virksomhed overtage din virksomhedKapitalfonde er fortsat populære

Mange af vækstejerne ser også et salg til en kapitalfond, som en mulighed, og 22 pct. ser det som det mest sandsynlige.

”I de seneste år har vi set mange eksempler på, at kapitalfonde overtager virksomheder for at tage dem til næste skridt – nogle gange i etaper, hvor den tidligere ejer i første omgang har et delejerskab og er med i ledelsen,” forklarer Peter Vejlgaard, Partner i EY og fortsætter.

”Fra ejerens side giver det mulighed for finansiering, mindre risiko og ofte adgang til kompetencer, der kan være med til at udvikle virksomheden. Dermed kan det også være en genvej til et senere salg til en industriel køber.”

Blot 4 pct. ser et salg til et familiemedlem, som mest sandsynligt, 12 pct. et salg til andre, fx medarbejdere, 2 pct. tænker mod en børsnotering, 2 pct. ’andet’, mens 8 pct. ikke har gjort sig overvejelser.

5 gode råd når en potentiel køber ringer på døren:

01 Er du klar til en dialog? 
Kender du virksomhedens værdi? Selv om du ikke går i salgstanker kan en proces med salgsmodning og værdiansættelse give et godt indblik, som også kan være nyttigt og indbringende i forhold til selv at udvikle virksomheden. Og du er forberedt, hvis nogen vil købe eller investere.
02 Hvad er next level? 
Hvordan vil du selv udvikle virksomheden? Er der muligheder, som du ikke fokuserer på i dag? Hvad er barriererne for vækst? Og hvad vil en ny ejer? Har de adgang til andre markeder, kunder, teknologi eller andet, der kan løfte virksomheden til et helt nyt og højere niveau.
03 Hvilken rolle skal du have som ejer?
I nogle tilfælde kan et salg medføre et farvel – i andre tilfælde er det vigtigt for alle parter, at den tidligere hovedaktionær er med i udviklingen og stadig har ”hånden på kogepladen”. Er du overhovedet klar til at sige helt eller delvist farvel? Kan du acceptere en ændret rolle?
04 Hvad vil familie, kunder og medarbejdere sige?
Du har haft en drøm om at udvikle virksomheden, og hvis du er hovedaktionær, så er det dit valg, om du vil lade andre komme til, men overvej gerne, hvordan andre vil modtage din beslutning. For en ny ejer er det afgørende, at kunder og nøglemedarbejdere fortsat er med.
05 Er der god kemi? 
Uanset om du skal have en rolle i den videre udvikling eller ej, så handler en god dialog ikke kun om et pengebeløb, men også om ambitioner, drømme og muligheder. Du skal mærke, at du møder mennesker, der vil noget, og som også demonstrerer indsigt og kompetencer.

Om EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019
EY gennemgår samtlige danske virksomheder med mindst 20 ansatte og dansk majoritetsejerskab (undt. offentligt ejede selskaber). Heraf udvælges dem, der har eksisteret i mindst tre år, har vækst i antal ansatte, har minimum 15 % vækst i bruttoavance eller omsætning i seneste regnskabsår og har en positiv egenkapital og positivt resultat. Entrepreneuren skal være ejer/medejer af selskabet. Blandt denne gruppe er der 1.603 virksomheder i 2018, og der er foretaget dybdegående interview og en spørgeskemaundersøgelse med 177 virksomheder. Denne rapport er baseret på resultaterne af undersøgelsen. Alle tal i procent er rundet af til nærmeste hele.