København, 27. november 2018

EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019 går i luften

  • Share

EY lancerer nu EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019, der samler viden og perspektiver om årets vækstvirksomheder baseret på en analyse blandt deltagervirksomheder i EY Entrepreneur Of The Year.

Det er et år, hvor der er særlig turbo på væksten. Over hele landet kan stadig flere virksomheder præsentere høj vækst. Aldrig har der været et større antal vækstvirksomheder i Danmark, der møder de skrappe vækstkrav, der giver adgang til konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year. Det gælder 1.603 virksomheder i år mod 1.361 sidste år. Det er en stigning på 18 pct.

EY har gennemført konkurrencen i 22 år i Danmark, og det samlede antal vækstvirksomheder kan være en ganske god vækstindikator. Den tidligere rekord var på 1.477 virksomheder i 2008, før finanskrisen satte et markant aftryk på de efterfølgende år. Det er først nu, at den rekord er matchet og passeret.

Viden og indsigt om vækst og udvikling

EY Entrepreneur Of The Year, Danmarks og verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence, er en hyldest til de kvinder og mænd, der opbygger og driver succesfulde, innovative og dynamiske virksomheder. Men det er mere end blot en kamp om økonomisk vækst i procenter. EY og Jyske Bank gennemfører et stort antal interview med deltagerne, og en del af den viden og indsigt er samlet i anonymiseret form i publikationen EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019.

”Vi håber, at vi kan inspirere andre ved at dele viden og indsigt om vækst og udvikling og sætte fokus på de gode historier. Det er vigtigt, at vi har virksomheder, der går foran og viser, hvordan ideer og nye løsninger kan blive til solide forretningskoncepter, som skaber vækst i Danmark og succes internationalt,” siger Søren Smedegaard Hvid, Partner i EY og direktør for EY Entrepreneur Of The Year.

Du kan blandt andet læse om udviklingen regionalt, om opkøb som vækststrategi, etablering, familieejerskab, ekspansion, bæredygtighed og diversitet samt entrepreneurskab i skolesystemet og samfundet generelt.

Download EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019 (pdf, 4 MB)


Om EY Entrepreneurskab Barometer 2018/2019
EY gennemgår samtlige danske virksomheder med mindst 20 ansatte og dansk majoritetsejerskab (undt. offentligt ejede selskaber). Heraf udvælges dem, der har eksisteret i mindst tre år, har vækst i antal ansatte, har minimum 15 % vækst i bruttoavance eller omsætning i seneste regnskabsår og har en positiv egenkapital og positivt resultat. Entrepreneuren skal være ejer/medejer af selskabet. Blandt denne gruppe er der 1.603 virksomheder i 2018, og der er foretaget dybdegående interview og en spørgeskemaundersøgelse med 177 virksomheder. Denne rapport er baseret på resultaterne af undersøgelsen. Alle tal i procent er rundet af til nærmeste hele.