København, 12. april 2019

Vedrørende undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen

  • Share

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at de overdrager den del af undersøgelsen af revisionen for Danske Bank i 2014, der vedrører hvidvask, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, der dermed skal fortsætte de undersøgelser, der er påbegyndt.

EY har samarbejdet fuldt ud med Erhvervsstyrelsen siden oktober 2018 og gjort alle relevante informationer om revisionen tilgængelige. EY foretog den rapportering, som vi efter gældende lovgivning var forpligtet til, og vi vil samarbejde fuldt ud med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i den videre undersøgelse.