København, 26. november 2015

UniBio A/S er bedste Life Sciences virksomhed

  • Share

Det danske biotekselskab UniBio A/S vinder Life Sciences kategorien ved EY Entrepreneur Of The Year 2015. UniBio kåres for sin evne til at kombinere behovet for at reducere Co2-udledningen i en tid med et konstant stigende fødevarebehov og udviklingen af en forretning med betydeligt globalt potentiale. 

Kategorien Life Sciences omfatter kommercielle og videnskabeligt baserede selskaber, der med moderne bioteknologi bl.a. udvikler produkter og services rettet mod menneskers og dyrs sundhed, produktivitet i landbrugssektoren, forædling af fødevarer, vedvarende energikilder, industriel produktion og udvikling af bæredygtige løsninger for miljøet.

”Juryens valg er i år faldet på biotekselskabet UniBio, der under mottoet ”Turning fuel into Food, not food into Fuel” har udviklet en effektiv måde at omdanne natur- og metangas til et højkoncentreret proteinprodukt. UniBio lever i høj grad op til samtlige kriterier som Life science virksomhed og har et betydeligt vækstpotentiale – endda i en særdeles bæredygtig kontekst,” siger Christian S. Johansen, partner i EY og Life Science sektorleder.

Ved at omdanne metangas til protein opnås en væsentlig Co2-reduktion, idet metangassen som spildprodukt normalt blot afbrændes i atmosfæren. Når proteinet anvendes til dyrefoder til fx svin, erstatter det bl.a. soya og fiskemel. På den måde frigives store mængder landbrugsjord til dyrkning af fødevare til verdens stigende befolkning og overfiskning i havene kan reduceres.

 ”UniBio er et godt eksempel fra dansk biotek; En virksomhed som vokser baseret på en unik ide indenfor et område, hvor Danmark i forvejen er anderkendt for at være et af de førende lande i verden, og hvor investorerne må forventes at få et rimeligt afkast”, siger Christian S. Johansen.

Juryen har lagt vægt på selskabets og entreprenørens evne til at se muligheden i at kombinere globale problemstillinger som reduktion af Co2-udledning og et konstant stigende fødevarebehov til en forretning.

I slutningen af 2017 forventer UniBio at påbegynde de første full-scale anlæg i udlandet, og UniBio vil således sammen med sine samarbejdspartnere, herunder COWI og GEA Process Engineering bidrage til at øge Danmarks eksport af biotek og skabe arbejdspladser i 3. verdens lande. 

Med i opløbet
UniBio vinder foran to andre virksomheder, der også var nomineret i kategorien Life Sciences:

  • Acarix A/S, der er udsprunget af Coloplast A/S blev etableret i 2009 og fokuserer på hjerte- karsygdomme.
  • Pcovery ApS, samarbejder med Aarhus Universitet og Købehavns Universitet om udvikling af en ny behandling mod svampeinfektioner.
      

Om EY Entrepreneur Of The Year

EY Entrepreneur Of The Year er verdens største konkurrence for vækstvirksomheder og en hyldest til de dygtigste og mest innovative vækstskabere.

I 2015 er der 1.041 virksomheder i Danmark, der møder kravene for deltagelse: Entrepreneuren er indehaver af et aktie-, anpartsselskab eller lignende, virksomheden har eksisteret i min. tre år, seneste regnskab viser positivt resultat og positiv egenkapital, virksomheden har min. 20 ansatte og haft vækst i antallet, virksomheden har haft min. 15 procent vækst i omsætning eller bruttoavance.

En uafhængig jury af erhvervsfolk kårer 6 vindere i regionerne, som går videre til landsfinalen.

Vinderen kåres ikke kun ud fra virksomhedens evne til økonomisk vækst, men ud fra en vurdering af flere parametre, bl.a. entrepreneurens rolle, værdier, ledelse og samfundsmæssige engagement.

Ved landskåringen i EY Entrepreneur Of The Year uddeles priser i kategorierne: Growth DK, Globalization, Innovation, Start-up, Cleantech, Life Sciences samt Æresprisen og landsvinderen kåres.

Vinderen af EY Entrepreneur Of The Year 2015 kvalificerer sig til verdensmesterskabet EY World Entrepreneur Of The Year i Monaco i 2016.

EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i flere end 50 lande og er dermed verdens største vækstskaberkonkurrence, der internationalt afholdes for 30. gang i år.

Samarbejde i Danmark: Hovedsamarbejdspartner: Jyske Bank. Øvrige samarbejdspartnere: Dansk Erhverv, Berlingske Business, Connect Denmark.