Pressemeddelelse: København, 9. februar 2015

Nordiske virksomheder holder sig ofte til hjemmemarkedet

  • Share

Et flertal af de bedste nordiske vækstentrepreneurer er tilfredse med at være på deres lokalmarked og har ikke globale og internationale ambitioner. Men mange har potentialet til at skabe morgendagens globale succeser, påpeger EY – det stiller blot nye, store krav. De kan lære af andre, der er ”Born globals”.

Det går rigtig godt for de bedste nordiske vækstentrepreneurer – særligt når de er på hjemmebane. Under halvdelen har ambitioner, der rækker længere ud i verden, viser EY Nordic Entrepreneurship Survey 2015.

Blandt dette års nordiske deltagere i EY Entrepreneur Of The Year har 53 % rettet vækstambitionerne mod det lokale marked med et mål om enten at blive en betydelig aktør eller opnå vækst og lønsomhed i lokalområdet. Derimod har kun 42 % blikket rettet mod udlandet og har en ambition om enten at opnå international succes eller blive en international storkoncern. ”Ude godt, men hjemme bedst”, synes at gå igen på tværs af de nordiske lande.

- Hvis man kan drive en succesfuld virksomhed i et eller flere af de nordiske lande, så er der i mange tilfælde et godt afsæt for at komme videre ud i verden. For nogle ligger vækstmulighederne på længere sigt i udlandet, og derfor må de overveje, om ambitionerne rækker ud og de kan få fodfæste på nye markeder. Alternativet kan være, at de en dag presses af udenlandske virksomheder på deres hjemmemarkeder, siger Carsten Collin, leder af EY Entrepreneur Of The Year i Danmark.

Omstilling fra lokal til global
Der er ikke en brændende platform, som tvinger virksomhederne ud. De forventer fortsat vækst - en tredjedel over 25 % -, de planlægger at investere 5-25 % af deres omsætning i den videre udvikling og de fleste kan selv finansiere udviklingen; 67 % egenfinansiering og 22 % bankfinansiering.

- Det vil være positivt med flere nordiske, globale succeser for det trækker vækst og udvikling med hjem, og inspirerer andre.  Vi ser, at der er mange, der kan navigere igennem de internationale barrierer og finde opskriften på succes - og flere har reelt muligheden for at følge efter, siger Carsten Collin og fortsætter:

- Går man fra et lokalt til et globalt marked, så er der med et en række nye udfordringer med fx markeder, ejer struktur, partnerskaber, strategi, leverandører, skatteforhold, organisation, kultur, finansiering. Fra det velkendte og trygge, til helt nye udfordringer.

Han understreger, at vi taler om de bedste vækstdynamoer, som ikke blot er ved at komme oven på efter finanskrisen, men som slet ikke har oplevet en krise og derfor står bedre rustet end flertallet.

”Born Globals” – født med globale ambitioner
Flere af virksomhederne, der har internationale ambitioner kan karakteriseres som såkaldte ”Born Global-virksomheder”, der tænker globalt fra start og indenfor de tre første leveår har over 25 % af deres omsætning i udlandet.

- Mange vækstvirksomheder har fra allerførste dag et internationalt sigte. De sigter mod potentialet på større markeder, fordi de enten har en unik viden og et nicheprodukt eller en forretningsmodel, der er skalérbar, fx i kraft af brug af teknologi. Forudsætningen for at lykkes er ofte, at alt omkring forretningsmodellen har internationalt sigte, siger Carsten Collin, partner i EY.