Din Virksomhed

Marts 2017

 • Share

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet læse om, hvordan du skal forholde dig til udenlandsk arbejdskraft. Du kan også læse om kantinemoms og nye styresignaler for moms i forbindelse med fast ejendom. Vi stiller også skarpt på nye skatteregler om blandt andet bo- og gaveafgiften ved generationsskifte og endelig kan du læse om den nye årsregnskabslov.


Indhold i denne udgave:

 • Ændret årsregnskabslov - Nye tider = nye måder at tænke på?
  Der er mange ændringer til årsregnskabsloven fra og med 2016. De fleste har ikke det fulde overblik over, hvad det betyder for deres regnskab. For mange vil ændringerne ikke være dramatiske, men der er enkelte ændringer, der mange steder bør give anledning til overvejelse. Denne artikel vil behandle en af de ændringer der berører flest virksomheder. 
 • Udenlandsk arbejdskraft - virksomheder kontroller social dumping  
  Aldrig før er der blevet pålagt så store bods- og efterbetalingsbeløb til virksomheder, som ikke overholder de danske kollektive overenskomster. Danske virksomheder, som benytter sig af udenlandske underleverandører, bør sikre sig ved at indgå de fornødne aftaler med den udenlandske samarbejdspartner. 
 • Skattemæssige udfordringer ved udenlandsk arbejdskraft  
  Danske virksomheders brug af udenlandsk arbejdskraft har været støt stigende gennem de seneste år. Det har på samme tid medført, at også de danske skattemyndigheder har øget deres fokus på udenlandske personers skattepligt og skattebetaling, herunder særligt inden for området arbejdsudleje. 
 • Nye skatteregler på vej
  Der er flere nye regler på vej på skatteområdet, som kan få betydning for netop din virksomhed. Det drejer sig om bo- og arveafgiften ved generationsskifte, reglerne for deltagelse i 10-mandsprojekter og fastfrysning af grundskylden - herunder også for erhvervsejendomme. 
 • Kantinemoms
  Virksomheder der sælger mad til ansatte via kantine-, frokostordning eller lignende, er momspligtig. Er medarbejdernes betaling mindre end virksomhedens kostpris gælder særlige momsregler. 
 • Moms vedr. fast ejendom  
  SKAT har i januar 2017 offentliggjort to nye styresignaler om fast ejendom, dels vedr. muligheden for at sælge ejendomme uden moms efter udlejning, og dels vedr. moms på salg af byggegrunde.
 • Har din virksomhed Fremdrift?
  EY har udviklet en hjemmeside målrettet de udfordringer som virksomhedsejere og ejerledede virksomheder står overfor. På hjemmesiden får du rådgivning om en lang række af disse udfordringer, og du kan altid finde en revisor eller rådgiver, der kan hjælpe dig videre. Du finder også en oversigt over vigtige datoer, relevante nyhedsbreve, aktuelle nyheder samt link til EY's kurser og seminarer.
 • Aktuelle seminarer