Din Virksomhed

Marts 2018

 • Share

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet læse om den nye ferielov, der betyder store ændringer på det danske arbejdsmarked. Du kan også læse om de kommende regler for fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed. 

Er du endnu ikke kommet igang med EU's persondataregler, kan du får gode råd om, hvordan du bliver klar tli den 25. maj, hvor reglerne træder i kraft.

Endelig kan du få overblik over reglerne for elafgiftsgodtgørelse for rumvarme og du kan blive klogere på mulighederne for børsnotering af små og mellemstore virksomheder.


Indhold i denne udgave:

 • Er din virksomhed klar til den nye ferielov?
  Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, der træder i kraft 1. september 2020. Den nye ferielov er en massiv ændring på det danske arbejdsmarked, idet de danske arbejdsgivere nu skal gøre sig klar til at ændre ansættelseskontrakter, personalepolitikker, lønsystemer mv.
 • Udsigt til 110 % fradrag for investeringer i forsøgs- og forskningsvirksomhed
  Et konkret lovforslag om forhøjelse af fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed (F&F) er nu sendt i høring, og der er udsigt til, at lovændringen vil få virkning fra indkomståret 2018.
 • SMV-virksomheder er usikre på EU’s persondataregler
  Ca. hver femte (19 %) blandt små og mellemstore virksomheder er endnu ikke i gang med at sikre, at virksomheden lever op til kravene i EU’s persondataforordning, der træder i den 25. maj i år. 44 % er i gang, men ved ikke, hvad de konkret skal gøre.
 • Elafgiftsgodtgørelse for rumvarmeforbrug – har I styr på reglerne?
  Anvender din virksomhed elektricitet til både procesformål, rumvarme, komfortkøling, opvarmning af brugsvand m.v? Så er det vigtigt, at afgiftsgodtgørelsen opgøres korrekt, da SKAT i flere tilfælde vælger at regulere godtgørelsen i op til 10 år, hvis ikke godtgørelsen har været beregnet korrekt.
 • Har du overvejet en børsnotering?
  I Danmark har vi talt og skrevet meget om børsnoteringer af små og mellemstore virksomheder – mest fordi vi ganske enkelt ser så få af dem. Mens de fleste er enige om, at der er behov for risikovillig kapital til mindre virksomheder, så er det stadig ganske få små og mellemstore virksomheder, der vælger den vej til at rejse kapital.

  I Danmark gjorde 2017 imidlertid op med flere års børstørke på First North med to nye selskaber, og spørgsmålet er, om flere nu følger i deres fodspor?
 • Aktuelle seminarer