Din Virksomhed

September 2017

 • Share

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet læse om følgende tre lovforslag: Genindførelse af fradragsretten for lønomkostninger,  Anbefalinger til ny afgiftsreform, Afskaffelse af forskudsmomsordningen.

Du kan endvidere blive klogere på den besværlige vækst, og den udfordring det er at håndtere scale-up af virksomheden. Endelig kan du få gode råd til implementeringen af Persondataforordningen i din virksomhed.


Indhold i denne udgave:

 • Forslag om (genindførelse) af fradragsretten for lønomkostninger
  Regeringen har udsendt et lovforslag om at lønomkostninger skal være fradragsberettigede, dels for at sikre lettere administration og samtidig for at sikre bedre rammer for erhvervslivet. Med lovforslaget udvides fradragsretten for lønomkostninger. 
 • Afgiftsreform i pipeline  
  Ny afgifts- og tilskudsanalyse på energiområdet lægger op til en gennemgribende afgiftsreform. Analysen anbefaler at øge virksomhedernes afgiftsbelastning på energiforbrug til proces til 55,3 kr./GJ for brændsler og et niveau på ca. 15 øre/kWh for elektricitet.
 • Eksportmoms
  Skatteministeriet har den 26. juni 2017 sendt udkast til lovforslag om afskaffelse af forskudsmomsordningen i høring. Jf. udkastet foreslås forskudsmomsordningen afskaffet fra og med den 1. januar 2018. Virksomheder, der før denne dato har fået udbetalt forskudsmoms under ordningen, skal tilbagebetale det udbetalte beløb til SKAT. 
 • Vækst er "sgu" besværligt
  Det kan virke som et luksusproblem. Hvor svært kan virksomheder med succes og høj tocifret vækst virkelig have det? Men vækst er ganske ofte en stor udfordring. Den er besværlig, kompleks og risikofyldt. Det er en udfordring for ejeren, for virksomheden og også for dansk erhvervsliv. 
 • Persondataforordningen i øjenhøjde
  Implementeringen af den kommende Persondataforordning vil udfordre mange virksomheder på såvel ressourcer som tid. Hvad skal der til for at din virksomhed lever op til de nye krav? Og hvordan får I en bæredygtig implementering af forordningen, der ikke vender op og ned på jeres daglige forretning? 
 • Har din virksomhed Fremdrift?
  EY har udviklet en hjemmeside målrettet de udfordringer som virksomhedsejere og ejerledede virksomheder står overfor. På hjemmesiden får du rådgivning om en lang række af disse udfordringer, og du kan altid finde en revisor eller rådgiver, der kan hjælpe dig videre. Du finder også en oversigt over vigtige datoer, relevante nyhedsbreve, aktuelle nyheder samt link til EY's kurser og seminarer.
 • Aktuelle seminarer