Energi & Forsyning

April 2017

 • Share

I denne udgave kan du læse om SKAT's skærpede krav til anvendelsen af el-patronordningen, og du kan få viden om de skattemæssige forhold ved lånefinansiering. Derudover sætter vi fokus på de lønadministrative opgaver, der i stigende grad kræver spidskompetencer og dedikerede ressourcer for at skabe den fornødne effektivitet og reducere sårbarheden.


Indhold i denne udgave:

 • Er lånefinansiering vejen til lav skat?
  I Skatteministeriets analyse af skattesagen fremlægges et afsnit om fremmedfinansiering henholdsvis lånefinansiering af anlægsinvesteringer. Her vises bl.a. hvordan skattebetalinger helt kan undgås ved fremmedfinansiering - modsat egenfinansiering. 
 • SKAT's skærpede krav til anvendelse af el-patronordningen
  SKAT har igangsat et landsdækkende projekt, hvor virksomheder, som anvender elpatronordningen, bliver udtaget til kontrol. Baggrunden for projektet er, at SKAT i flere tilfælde har kunnet konstatere, at betingelserne for anvendelse af ordningen ikke har været opfyldt. 
 • Lønadministration - kom hele vejen rundt  
  Lønadministrationen kræver stadigt flere ressourcer og kompetencer hos virksomhederne, da løn bliver et stadigt mere komplekst område. Lønadministrative opgaver kræver fokus, spidskompetencer og frem for alt dedikerede ressourcer for at skabe den fornødne effektivitet og undgå sårbarhed. 
 • EY's lønbarometer 2017 - deltag i undersøgelsen her
  Deltag i EY´s lønbarometer og mål din effektivitet i lønadministrationen samt deltag i lodtrækningen om en gennemgang af jeres lønprocesser. Det tager kun 4 minutter at besvare spørgsmålene.

  En god lønproces er med til at gøre alle i virksomheden trygge. Den enkelte medarbejder får korrekt løn og ledelsen får korrekte tal til ledelsesrapportering. Manuelle tasteopgaver, tunge arbejdsprocesser og et lønsystem, der ikke er opdateret, er ting der kan gøre arbejdet tungt i lønafdelingen. I mange virksomheder ligger der et stort effektiviseringspotentiale for hele lønprocessen fra input til output.

  EY´s lønbarometer giver dig en benchmark-måling på, hvor effektiv din virksomheds lønadministration er inden for de målte områder:
  • Sårbarhed af lønadministrationen
  • Det faglige udviklingsbehov i lønadministrationen
  • Tidsforbrug/effektivitet i hele lønbehandlingen, input-processen og selve lønkørslen
 • EY's magasin Energi & Forsyning nr. 56 (pdf, 1 MB)  
  I vores nyeste udgave kan du blandt andet læse om skattefrihed for varmeværker, analyse af forsyningssektoren, budgettering og forsyning for fremtiden - regeringens udspil. Magasinet Energi & Forsyning udgives to gange årligt. Modtager du ikke Energi & Forsyning, kan du abonnere gratis ved at sende en mail til tenna.l.friis@dk.ey.com.
 • Opdateret lovsamling for vandsektoren (pdf, 5 MB) 
  Lovsamlingen er udgivet i samarbejde med DANVA. Lovteksterne er gengivet i samarbejde med Karnov Group, og du kan finde såvel love, som bekendtgørelser og relevante vejledninger i lovsamlingen.
  Lovsamlingen sendes nu ud til tidligere modtagere. Har du ikke tidligere modtaget lovsamlingen kan du gratis rekvireres denne, så længe lager haves, ved at sende en mail til tenna.l.friis@dk.ey.com.
 • Deltag i diskussionerne i vores 4 ERFA-grupper for Energi & Forsyning, Vand og Spildevand, Varme og Affald samt El
 • Aktuelle seminarer