Energi & Forsyning

August 2017

 • Share

I denne udgave kan du læse om forsyningsselskabers registrering af reelle ejere, og der er nyt om omlægning af indkomstår i varmeselskaber med fokus på den skattemæssige side.

Herudover kan du læse om Skatteministeriets overvejelser om en ensretning af elafgiften. Du kan også blive klogere på den reviderede benchmarkingmodel for spildevandsselskaber.

Endelig har vi fokus på effektiviseringer i lønadministrationen, hvor du kan få indblik i, hvordan Herning Vand A/S har grebet dette an. Vi har også udgivet to interessante analyser, dels EY's analyse om garantiprovision og dels Forsyningssurvey 2017, som vi har udarbejdet i samarbejde med Pluss.


Indhold i denne udgave:

 • Herning Vand A/S effektiviserer lønadministrationen med 75 % - fra en måned til en uge
  Herning Vand A/S har de seneste år arbejdet med at effektivisere og forenkle arbejdsgange og forretningsprocesser. Det gælder også lønadministrationen, og resultatet har været til at føle på. Fra at anvende knap en måned på hele lønbehandlingen bruger den samme medarbejder i dag kun omkring en uge.
 • Ændring af elafgifterne på vej
  Skatteministeriet har nu offentliggjort et udkast til "Delanalyse 4" af den samlede afgifts- og tilskudsanalyse på energiområdet. Det fremgår bl.a. heraf, at Skatteministeriet overvejer en ensretning af elafgiften.
 • Forsyningsselskabers registrering af reelle ejere 
  Nye krav til virksomheder om indsamling, registrering og opbevaring af oplysninger om reelle ejere. Forsyningsselskaber er på trods af deres lidt særlige karakter ikke fritaget fra registreringen.
 • Omlægning af indkomst(skatte)år i varmeselskaber 
  Energitilsynet præciserede, i juli i år, at den kommende reform i varmesektoren bl.a. indebærer, at alle varmeselskaber (omfattet af reformen) pr. 1. januar 2019 skal have kalenderårsregnskab. 
 • Revideret benchmarkingmodel
  Forsyningssekretariatet har revideret OPEX-delen af den samlede TOTEX benchmarkingmodel for spildevandsselskaber med en vandmængde på over 800.000 m3. Den nye model gælder for de økonomiske rammer for 2018 og 2019, som fastsættes i efteråret. 
 • Effektivisering er topprioritet i alle forsyningsselskaber 
  Med det mål at stille viden til rådighed for beslutningstagere i forsyningssektoren - og alle andre med interesse for forsyning - har Pluss og EY igen i år gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 317 beslutningstagere i forsyningssektoren. Svarene er på linje med sidste års undersøgelse, hvor otte ud af ti fortsat angiver forsyningssikkerhed som deres absolutte topprioritet. 
 • EY's analyse om garantiprovision 2017 er udkommet  (pdf, 439 kB)
  Økonomi- og Indenrigsministeriet udgav i maj 2013 en arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler. Som opfølgning herpå har EY's branchegruppe Energi & Forsyning igen i år foretaget en tilsvarende undersøgelse med det formål at kortlægge udviklingen i de kommunalt stillede garantiprovisioner i forsyningsselskaber. 
 • Årets Offentlige Bestyrelseskonference - "Viden og debat om det stærkeste bestyrelseshold 2018-2021"
  EY er medarrangør af Årets Offentlige Bestyrelseskonference sammen med ti bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer. Årets tema er at give viden om veje til at sikre en god overgang til næste bestyrelsesperiode og skabe dialog sektorvist om at rekruttere de rigtige kompetencer til bestyrelser. Temaet er valgt for at give en hurtig opstart til de nye bestyrelser, når der ved årsskiftet sættes nyt hold i de fleste offentlige bestyrelser.
 • EY's magasin Energi & Forsyning nr. 57 (pdf, 2 MB)   
  I vores nyeste trykte magasin kan du blandt andet læse om forrentning af indskudskapital i varmeselskaber, EU persondataforordningen, awareness om cyberangreb, indkøbsstrategi og meget mere. Magasinet Energi & Forsyning udgives to gange årligt. Modtager du ikke Energi & Forsyning, kan du abonnere gratis ved at sende en mail til tenna.l.friis@dk.ey.com.
 • Opdateret lovsamling for vandsektoren (pdf, 5 MB) 
  Lovsamlingen er udgivet i samarbejde med DANVA. Lovteksterne er gengivet i samarbejde med Karnov Group, og du kan finde såvel love, som bekendtgørelser og relevante vejledninger i lovsamlingen.
  Lovsamlingen sendes nu ud til tidligere modtagere. Har du ikke tidligere modtaget lovsamlingen kan du gratis rekvireres denne, så længe lager haves, ved at sende en mail til tenna.l.friis@dk.ey.com.
 • Deltag i diskussionerne i vores 4 ERFA-grupper for Energi & Forsyning, Vand og Spildevand, Varme og Affald samt El
 • Aktuelle seminarer