Energi & Forsyning

December 2017

 • Share

I denne udgave kan du blandt andet læse om ny økonomisk regulering af elnetvirksomheder og om, at persondataforordningen lever i bedste velgående - også i Danmark. Du kan også blive klogere på, hvordan du får et overblik over årets opgaver i vand- og spildevandsselskaber og læse om EY's undersøgelse om planlægning og gennemførelse af større anlægsprojekter i energi- og forsyningssektoren.


Indhold i denne udgave:

 • Ny økonomisk regulering af elnetvirksomheder
  Den 22. september 2017 blev udkast til bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder sendt i høring med høringsfrist den 25. oktober 2017. Høringsudkastet indeholder en teknisk og detaljeret beskrivelse af den nye regulering af elnetvirksomheder og er med sine 61 paragraffer og 5 bilag væsentligt mere omfangsrig end de 35 paragraffer og 1 bilag i den gældende bekendtgørelse.
 • Persondataforordningen lever i bedste velgående - også i Danmark
  EU's persondataforordning (GDPR) kommer til os alle den 25. maj 2018. Det er fastslået en del gange efterhånden, og GDPR lever i bedste velgående. De grundlæggende principper der (også) i fremtiden skal styre virksomhedernes anvendelse og beskyttelse af persondata har længe været kendt, men sideløbende har de danske myndigheder udstedt flere vejledninger på udvalgte områder af GDPR, så vi nu løbende får de faktiske danske forhold indarbejdet.
 • Store fordele ved projektstyring
  EY har netop gennemført en undersøgelse blandt landets energi- og forsyningsvirksomheder om planlægning og gennemførelse af større anlægsprojekter. Undersøgelsen viser bl.a., at hovedparten af disse virksomheder anvender et værktøj til styring af deres anlægsprojekter.
 • Årshjul for vandselskaber
  Som følge af de mange reguleringsmæssige krav, som vand- og spildevandsselskaber er underlagt, er det vigtigt at have et overblik over årets opgaver. En hjælp hertil kan være udarbejdelse af et årshjul.
 • EY's magasin Energi & Forsyning nr. 58 (pdf, 3 MB)    
  I vores nyeste magasin kan du bl.a. læse om kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning, besvigelsesrisici og outsourcing-kontrakter i forsyningssektoren.

  Magasinet Energi & Forsyning udgives to gange årligt. Modtager du ikke Energi & Forsyning, kan du abonnere gratis ved at sende en mail til barbara.g-winther@dk.ey.com.
 • Opdateret lovsamling for vandsektoren (pdf, 5 MB) 
  Lovsamlingen er udgivet i samarbejde med DANVA. Lovteksterne er gengivet i samarbejde med Karnov Group, og du kan finde såvel love, som bekendtgørelser og relevante vejledninger i lovsamlingen.
  Lovsamlingen sendes nu ud til tidligere modtagere. Har du ikke tidligere modtaget lovsamlingen kan du gratis rekvireres denne, så længe lager haves, ved at sende en mail til barbara.g-winther@dk.ey.com.
 • Deltag i diskussionerne i vores 4 ERFA-grupper for Energi & Forsyning, Vand og Spildevand, Varme og Affald samt El
 • Aktuelle seminarer