Energi & Forsyning

Februar 2017

  • Share

I denne udgave kan du blandt andet læse om den skattemæssige forrentning af indskudskapital i varmeselskaber. Vi kigger dels på sammenhængen mellem skattefritagelse og udlodning og dels på de skattemæssige konsekvenser af at få tilladelse til forrentning. Derudover kan du læse om hhv. energiproduktion i vandselskaber og om løsningsmodellerne i "Analyse af skatteforhold i vandsektoren".


Indhold i denne udgave: