Energi & Forsyning

Maj 2018

 • Share

I denne udgave kan du læse om skattefrihed for fjernvarmeselskaber, havne og skattefritagelse og Havnelovsudvalgets anbefalinger.


Indhold i denne udgave:

 • Skattefrihed for fjernvarmeselskaber - hvor står vi nu?
  Fjernvarmeselskaber er som udgangspunkt fritaget for selskabsbeskatning. Det følger af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4. Fritagelsen er dog betinget, og da der er tale om en undtagelse til hovedreglen om generel selskabsbeskatning fortolkes reglen indskrænkende. Brydes der med blot én af betingelserne omfattes hele varmeaktiviteten af skattepligt, hvor beskatning sker med 22 %. 
 • Havne og skattefritagelse
  De fleste danske erhvervshavne er i dag skattefritaget, og det ses i vid udstrækning også at være tilfældet i andre europæiske lande, hvor havne ofte modtager offentlig støtte på forskellig vis. Som følge af den nyligt offentliggjorte havnelovsudvalgsrapport med anbefalinger til ændringer af havneloven, er det interessant at se nærmere på de skattemæssige rammer for havne.
 • Havnelovsudvalgets anbefalinger
  Den 4. maj 2018 blev anbefalingerne fra ekspertudvalget om havneloven offentliggjort. Havneudvalgets anbefalinger trækker i retning af fair og lige konkurrence, markedstest m.v., og der kan drages paralleller til visse dele af energi- og forsyningssektoren, som også i høj grad foregår i kommunalt ejede selskaber frem for i den kommunale forvaltning – med alt, hvad det indebærer. 
 • Magasinet Energi & Forsyning (pdf, 4 MB)
  I vores nyeste magasin kan du bl.a. læse om den økonomiske regulering af fjernvarme- og affaldsforbrændingssektoren og fusioner i vandsektoren med fokus på de økonomiske rammer

  Magasinet Energi & Forsyning udgives to gange årligt. Modtager du ikke Energi & Forsyning, kan du abonnere gratis ved at sende en mail til barbara.g-winther@dk.ey.com.
 • Vandsektoren - lovsamling 2018 (pdf, 6 MB)
  Vi har netop udgivet lovsamling til vandsektoren. Lovteksterne er gengivet i samarbejde med Karnov Group, og du kan finde såvel love, som bekendtgørelser og relevante vejledninger i lovsamlingen.
 • Deltag i diskussionerne i vores 4 ERFA-grupper for Energi & Forsyning, Vand og Spildevand, Varme og Affald samt El
 • Aktuelle seminarer