Energi & Forsyning

Marts 2017

 • Share

I denne udgave giver vi et overblik over indholdet af det fælles udspil fra brancheforeningerne: "Vi forsyner Danmark". Du kan også få seneste nyt om tilknyttet virksomhed i vandselskaber, hvor vi kigger nærmere på Energistyrelsens vejledning fra januar 2017. Endelig kan du få viden om, hvordan du søger offentlige midler til dit udviklingsprojekt.


Indhold i denne udgave:

 • Vi forsyner Danmark - forsyningssektorens eget udspil
  I artiklen giver vi et overblik over brancheforeningernes fælles forslag til at skabe en en effektiv, gennemsigtig og robust forsyningssektor med lave priser og sikker forsyning i vand-, varme- og affaldssektoren. 
 • Tilknyttet virksomhed i vandselskaber
  Energistyrelsen offentliggjorde den 26. januar 2017 en ny vejledning vedrørende vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed. Vejledningen indeholder bidrag til bekendtgørelse af 26. februar 2016 om tilknyttet virksomhed. I denne artikel redegøres for reglernes overordnede rammer med afsæt i de fortolkningsbidrag, der følger af vejledningen. 
 • Kan du søge offentlige midler til dit udviklingsprojekt?
  Har du et udviklings- eller demonstrationsprojekt, hvor innovative teknologier bringes i spil? Og vil projektet være med til at opnå vigtige politiske målsætninger i forhold til energi, klima, vækst og beskæftigelse? Så kan din virksomhed muligvis søge om offentlige tilskudsmidler til at gennemføre projektet. 
 • EY's magasin Energi & Forsyning nr. 56 (pdf, 1 MB)  
  I vores nyeste udgave kan du blandt andet læse om skattefrihed for varmeværker, analyse af forsyningssektoren, budgettering og forsyning for fremtiden - regeringens udspil. Magasinet Energi & Forsyning udgives to gange årligt. Modtager du ikke Energi & Forsyning, kan du abonnere gratis ved at sende en mail til tenna.l.friis@dk.ey.com.
 • Opdateret lovsamling for vandsektoren (pdf, 5 MB) 
  Lovsamlingen er udgivet i samarbejde med DANVA. Lovteksterne er gengivet i samarbejde med Karnov Group, og du kan finde såvel love, som bekendtgørelser og relevante vejledninger i lovsamlingen.
  Lovsamlingen sendes nu ud til tidligere modtagere. Har du ikke tidligere modtaget lovsamlingen kan du gratis rekvireres denne, så længe lager haves, ved at sende en mail til tenna.l.friis@dk.ey.com.
 • Deltag i diskussionerne i vores 4 ERFA-grupper for Energi & Forsyning, Vand og Spildevand, Varme og Affald samt El
 • Aktuelle seminarer