EY Finans

Juni 2017

 • Share

I denne udgave giver vi gode råd til risikovurdering af forretningsmodellen og styring af hvidvaskrisici. På momsområdet kan du læse om seneste udvikling i momstilbagesøgningsprocessen efter ATP-dommen, hvor de første skridt mod tilbagebetaling vil ske allerede umiddelbart efter sommerferien.
 

Indhold i denne udgave:

 • Effektiv implementering af ny hvidvasklov
  De europæiske tilsynsmyndigheder er enige om, at når finansielle virksomheder fejler på hvidvaskområdet, er en af hovedårsagerne en mangelfuld risikovurdering af forretningsmodellen. For nyligt udtalte Thomas Brenøe (underdirektør, Finanstilsynet) til Finanswatch, at der kan forventes en temaundersøgelse af bankernes risikovurderinger. Thomas Brenøe tilkendegiver dog samtidigt, at "det er i orden, hvis bankerne til at starte med rammer lidt uden for skiven i forhold til de nye hvidvaskregler". "Så længe de tænker sig om og ikke blot sætter den yngste compliance-jurist til at skrive risikovurderingen." Finanstilsynet vil derfor have fokus på den overordnede risikovurdering. Udover compliance har virksomheden også andre fordele af at prioritere udarbejdelse af en grundig risikovurdering, da formålet med risikovurderingen af forretningsmodellen også er at sikre, at ressourcer anvendes effektivt.
 • Praksis for momsfritagelse for betalingstransaktioner ændres  
  I forlængelse af Højesterets dom i Ekspres Bank-sagen sidste år har SKAT nu offentliggjort et udkast til styresignal, der ændrer praksis for momsfritagelsen for betalingstransaktioner. Visse it-ydelser skal nu anses for momsfritagne betalingstransaktioner. 
 • Finansielle virksomheder ekskluderes (måske) fra momsfritagelsen for selvstændige grupper  
  Generaladvokaten har i to konkrete sager for EU-Domstolen indstillet, at momsfritagelsen for selvstændige grupper ikke kan omfatte virksomheder med finansielle aktiviteter. Dette kan få stor betydning for dansk praksis og i særdeleshed for de finansielle virksomheder, der allerede har indrettet sig under en selvstændig gruppe. 
 • Outlook for global tax policy in 2017
  Globale skattereformer og lav økonomisk vækst er nogle af drivkrafterne bag ændringer i konkurrencebilledet og nye forretningstiltag hvad angår global skatteplanlægning. EY's interaktive site 'Outlook for global tax policy in 2017' indeholder indsigt og analyser fra EY's skattefolk i mere end 50 jurisdiktioner.
 • Sidste nyt om ATP-momstilbagesøgningssagerne  
  Ifølge seneste udmelding fra SKAT kan de virksomheder, der har anmodet SKAT om tilbagebetaling af moms som følge af den såkaldte ATP-sag, forvente, at behandlingen af deres tilbagebetalingskrav påbegyndes umiddelbart efter sommerferien. 
 • IASB udgiver IFRS 17 - den nye regnskabsstandard for forsikringskontrakter 
  Efter en lang behandling har IASB udgivet IFRS 17 (Insurance contracts). Standarden skal implementeres fra 1. januar 2021 og træder i stedet for den tidligere IFRS 4, der blev udgivet i 2005. Formålet med IFRS 17 er at skabe klarhed og konsistens i regnskabsbehandlingen af forsikringskontrakter. 
 • Aktuelle seminarer