RegnskabsNyt

April 2018

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Få styr på de regnskabsmæssige udfordringer i den nye ferielov
  Den nye ferielov betyder, at den hidtidig forskudte ferie erstattes med et system, hvor optjening og afholdelse af ferie sker med en højere grad af tidsmæssig sammenhæng. Dette giver anledning til en række overvejelser vedrørende administrative rutiner for at holde styr på medarbejdernes feriedage og for beregning af feriepengeforpligtelser. Virksomheder skal også overveje, om de ønsker at indbetale indefrosne feriemidler eller bibeholde disse som en forpligtelse. 
 • Resultater fra Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2017
  Finanstilsynet har den 27. marts 2018 offentliggjort den årlige redegørelse for regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder. Redegørelsen indeholder, ud over statistik vedrørende de kontrollerede års- og delårsrapporter, også en oplistning af de konstaterede fejl, der kan være til inspration for IFRS-aflæggere, men også for ÅRL-aflæggere. En stor del af de konstaterede fejl handler om dagsværdimåling, men også på en række andre forskellige områder er der konstateret fejl. 
 • Administrativt bøvl med skattereglerne
  Ved udgangen af indkomståret 2017 skal den særlige skattemæssige driftsmiddelsaldo med 15 %-tillæg overføres til den almindelige skattemæssige driftsmiddelsaldo. Desuagtet kan den resterende del af det oprindelige 15 %-tillæg fortsat som udgangspunkt ikke indregnes i udskudt skat. Der vil derfor fortsat være behov for at holde styr på 15 %-tillægget, medmindre saldoen og den afledte regnskabsmæssige effekt på udskudt skat er uvæsentlig. 
 • EY's internationale illustrative IFRS-delårsregnskab 2018 er offentliggjort
  Vi har netop offentliggjort vores internationale illustrative IFRS-delårsregnskab, Good Group Limited. Good Group (International) Limited er et illustrativt eksempel på et IFRS-delårsregnskab for delårsperioder, der slutter 30. juni 2018. Publikationen illustrerer, hvordan IFRS 9 og IFRS 15 kan implementeres. 
  EY's danske illustrative IFRS-delårsrapport kan downloades her .
 • Aktuelle seminarer