RegnskabsNyt

August 2017

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Skal EY'ere have Karnovs Revisorpris 2017?
  De to EY-partnere, Søren Kok Olsen og Jørgen Blom, er af Karnovs Revisor Advisory Board blevet nomineret til Karnovs Revisorpris 2017 for deres mangeårige arbejde med fortolkninger til årsregnskabsloven, publiceret i Indsigt i årsregnskabsloven.

  Formålet med at uddele Karnovs Revisorpris er at synliggøre og understøtte personer eller virksomheder, som skaber værdi til branchen og som bidrager til en målsætning om at skabe de bedste rammer for revisors virke.
 • Ny publikation om præsentations- og oplysningskravene i IFRS 15
  EY har netop udsendt publikationen "Applying IFRS - Presentation and disclosure requirements of IFRS 15". IFRS 15, der efter vores opfattelse indeholder omfattende krav til oplysninger, som ikke må undervurderes, træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere.
 • Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse sendt i høring
  Komitéen for god Selskabsledelse har i juli 2017 udsendt udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse i høring. De reviderede anbefalinger afspejler blandt andet et ønske fra virksomheder og interessenter om en forenkling af anbefalingerne blandt andet ved at udelade anbefalinger, der allerede fremgår af lovgivning eller af retspraksis. Herudover er anbefalingerne ajourført på de centrale områder, der skal sikre selskabernes muligheder for værdiskabelse, så de er mere tidssvarende. Endelig har komitéen også valgt at indarbejde enkelte elementer fra ændringen af aktionærrettighedsdirektivet. Det forventes, at de reviderede anbefalinger træder i kraft 1. januar 2018.
 • Aktuelle seminarer