RegnskabsNyt

August 2018

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Opdateret dansk og international IFRS-årsrapportmodel for 2018 med implementering af IFRS 9 og IFRS 15
  Vi har nu opdateret EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel 2018 samt offentliggjort vores internationale illustrative IFRS-koncernregnskab, Good Group (International) Limited. Begge regnskaber er opdateret med implementering af de nye standarder IFRS 9 Finansielle instrumenter og IFRS 15 Omsætning fra kontrakter med kunder, som er obligatoriske for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere. Den danske illustrative IFRS-årsrapportmodel indeholder et appendiks med et eksempel på førtidsimplementering af IFRS 16 Leasingkontrakter. 
 • Regnskabsmæssig behandling af kryptovalutaer
  "Applying IFRS – Accounting by holders of crypto-assets" omhandler overvejelser vedrørende den regnskabsmæssige behandling af kryptoaktiver – også kendt som kryptovalutaer - for regnskabsaflæggere, der besidder kryptoaktiver. Publikationen adresserer såvel overvejelser om klassifikation, indregning og måling af kryptoaktiver som overvejelser om relevante oplysninger om investeringer i kryptoaktiver i årsrapporten for regnskabsaflæggere, der besidder kryptoaktiver.
 • IASB har offentliggjort diskussionspapir om finansielle instrumenter med egenkapitallignende karakteristika
  IASB har den 28. juni 2018 offentliggjort diskussionspapiret "Financial Instruments with Characteristics of Equity" – det såkaldte FICE-projekt. I FICE-projektet forsøger IASB at forbedre kravene til klassifikation i udsteders regnskab af finansielle instrumenter med egenkapitallignende karakteristika uden at ændre væsentligt på de gældende krav i IAS 32 Financial Instruments: Classification. IASB forsøger i denne forbindelse at finde den rette balance mellem information, der bedst gives via klassifikation i balancen, og information, der bedst gives via præsentation og oplysning. Kommenteringsfristen til IASB for diskussionspapiret er 7. januar 2019.
 • Aktuelle seminarer