RegnskabsNyt

August 2019

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • EY's tanker og ideer til en kommende årsregnskabslov
  Regeringen ønsker at se på muligheden for at gøre årsregnskabsloven mere enkel og brugervenlig. Hos EY er vi enige i, at loven på en række områder med fordel kan simplificeres, men en sådan øvelse skal ske under hensyntagen til såvel aflæggere som brugere af årsrapporter. Læs EY's artikel med vores overordnede og konkrete overvejelser til arbejdet med en kommende årsregnskabslov.
 • Dansk IFRS-årsrapportmodel for 2019 med implementering af IFRS 16
  Vi har nu udarbejdet EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel 2019, som er et vigtigt værktøj til at give overblik over og sikre overholdelse af gældende IFRS-krav og de yderligere danske krav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

  Publikationen indeholder eksempler på implementering af den nye standard IFRS 16 Leasingkontrakter og eksempler på implementering af fortolkningsbidraget IFRIC 23 Usikre skattepositioner. Begge disse ændringer træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2019 eller senere. 
 • Kom i gang med standardisering af dine ESG-nøgletal
  Finansforeningen, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen har udsendt publikationen "ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten". ESG står for "Environmental, Social and Governance", og dækker over informationer, som investorer og finansanalytikere bruger til at sikre sig, at virksomheden arbejder i en bæredygtig retning.

  Publikationen er et værktøj, der indeholder forslag til 15 standardiserede ESG-nøgletal, som store danske virksomheder opfordres til at indarbejde i deres årsrapport. Formålet med publikationen er at skabe sammenlignelige ESG-nøgletal, der både giver indsigt i virksomheden og skaber grundlag for bæredygtige investeringer.
 • Årsrapportprisen 2019
  Arrangementet, hvor årets bedste danske årsrapport kåres, afholdes den 5. september 2019 i Industriens Hus. Du kan indlede årets arrangement med at deltage i en række pop-up-events med højaktuelle emner fra kl. 12.00 til 13.30. Selve konferencen indledes kl. 13.30 og afsluttes kl. 17.00 med ud-deling af årsrapportprisen. Årets tema er fokus på forretningen og dens indvirkning på rapporteringen. Hvad bliver det næste skridt i udviklingen af årsrapporter. 
 • IFRS 16 - eventuel påvirkning af nedskrivningstesten
  Vil implementeringen af IFRS 16 i sig selv betyde forøget risiko for nedskrivning?  Der vil i hvert fald fortsat være behov for at sammenligne æbler med æbler og måske justere diskonteringsrenten.
 • IFRS 16 – få masser af info og inspiration til implementering af den nye leasingstandard
  Implementeringen af IFRS 16 får stor betydning for de fleste virksomheders årsrapporter i 2019. En ting er implementeringen, som de fleste virksomheder forhåbentlig efterhånden er begyndt at få styr på. En anden ting er at vænne sig til den daglige drift, herunder til løbende ændringer og modifikationer af leasingaftaler, revurdering af leasingaftalens løbetid. Endelig kommer kravene til præsentation og oplysninger i 2019 årsrapporten.
 • IFRIC 23 – Usikre skattepositioner
  IFRIC 23 medfører, at usikre skattepositioner altid skal indregnes i balancen. IFRIC 23 definerer, hvilke forudsætninger der skal lægges grund for indregning og måling af usikre skattepositioner og stiller nye specifikke krav til målingen af sådanne skattepositioner, som der ikke tidligere har været praksis for i danske virksomheders årsrapporter.
 • Nye indberetningskrav for børsnoterede virksomheders årsrapporter
  ESEF (European Single Electronic Format) fastsætter nye krav til de filformater, som børsnoterede virksomheders årsrapporter skal udarbejdes og indberettes i. Formålet er at skabe gennemsigtighed og transparens mellem børsnoterede virksomheders årsrapporter i hele EU. Kravene skal dog først anvendes i 2021 gældende for 2020 kalenderårsregnskaber, men indtil da skal der findes afklaring på en lang række udeståender.
 • Aktuelle seminarer