RegnskabsNyt

December 2018

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Kan anvendt regnskabspraksis gøres mere relevant?
  Årsregnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis drøftes jævnligt i forhold til væsentlighed og relevans. Historisk har afsnittet været beskrevet temmelig generisk og meget detaljeret. Vi har i EY's årsrapportmodeller for 2018 indarbejdet et appendiks med vores bud på, hvordan anvendt regnskabspraksis igen kan gøres kort, relevant og overskueligt. Vores oplæg har medført en reduktion af anvendt regnskabspraksis i vores årsrapportmodel for en stor C koncern fra tidligere 12 sider til nu ca. 4 sider.
 • Ny EY-publikation - Applying IFRS – Presentation and disclosure requirements of IFRS 16 Leases
  Vi har netop offentliggjort publikationen Applying IFRS – Presentation and disclosure requirements of IFRS 16 Leases. IFRS 16 træder som bekendt i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne allerede nu begynder planlægningen af, dels hvordan effekten af IFRS 16 i årsrapporten for 2018 skal oplyses og præsenteres i forbindelse med overgangen til IFRS 16, og dels hvordan de løbende præsentations- og oplysningskrav i IFRS 16 skal implementeres i 2019. Publikationen giver et overblik over præsentations- og oplysningskravene i IFRS 16 for leasingtagere suppleret med illustrationer over mulige præsentationsformer m.v. og praktiske eksempler fra virksomheder, der har førtidsimplementeret IFRS 16. 
 • Ny EY-publikation - Applying IFRS - Alternative Performance Measures
  Vi har netop offentliggjort publikationen Applying IFRS – Alternative Performance Measures, som bidrag til debatten om brugen af alternative resultatmål i den finansielle regnskabsrapportering og med henblik på at give input til, hvordan alternative resultatmål på en hensigtsmæssig måde kan bruges og præsenteres i virksomhedernes rapportering. Publikationen giver et overblik over og en status på gældende regulering og guidelines vedrørende alternative resultatmål og brugen af disse i virksomhedernes kommunikation i såvel den finansielle del af årsrapporten som i ledelsesberetningen og anden relevant regnskabsinformation suppleret med praktiske eksempler.
 • Aktuelle seminarer