RegnskabsNyt

December 2018

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • En ny bunke ændringer til årsregnskabsloven er i dag vedtaget af Folketinget 
  Folketinget har i dag ved tredje behandling vedtaget lovforslag L99, som medfører en række ændringer til årsregnskabsloven. Lovpakken er gennemført for at implementere og korrigere en række forhold i EU's regnskabsdirektiv, der ikke blev korrekt implementeret i den seneste ændring af loven.

  Samtidig har lovgiver heldigvis også indvilliget i at implementere mulighed for, at virksomheder kan implementere IFRS 15, IFRS 16 og visse dele af IFRS 9 til fortolkning af lovens rammebestemmelser om indregning af indtægter, leasingaftaler og finansielle instrumenter. Også en række andre tidligere identificerede uhensigtsmæssigheder er blevet korrigeret i loven.

  Da IFRS 9 og 15 er gældende for IFRS-aflæggere for regnskabsåret 2018, har lovgiver givet mulighed for at implementere ændringsloven helt eller delvist allerede for regnskaber, der slutter 31. december 2018 eller senere. Generelt gælder, at ændringsloven i øvrigt først skal implementeres senest for regnskabsår, der starter 1. januar 2020 eller senere.

  I anledning af vedtagelsen har EY udarbejdet publikationen Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018, der består af en emneopdelt omtale af ændringerne. Publikationen er tillige suppleret med en opdateret lovbekendtgørelse, som loven kommer til at se ud efter indarbejdelse af ændringsloven, selve lovforslaget og de lovbemærkninger, der er tilføjet med vedtagelsen af L99.

  Det er vores håb, at disse værktøjer kan være en hjælp for virksomhederne i forbindelse med de kommende overvejelser om og implementeringen af lovens nye og ændrede krav.
 • Aktuelle seminarer