RegnskabsNyt

Februar 2017

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Anbefalinger til regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger m.v.
  En vejledning om virksomhedssammenslutninger er ikke udsendt som lovet og efterlader regnskabsaflæggere, der har gennemført et virksomhedskøb i 2016, uden regulering på en række områder.

  EY har udarbejdet en ny temaartikel, hvor vi giver vores anbefalinger på, både hvordan visse problemstillinger regnskabsmæssigt bør behandles, indtil Erhvervsstyrelsens vejledning foreligger, og hvordan EY gerne ser disse regnskabsmæssige udfordringer reguleret fremadrettet i en kommende vejledning.

  Vores anbefalinger er i høj grad baseret på gældende fortolkning i IFRS, dels fordi mange større danske virksomheder enten rapporterer efter IFRS og ønsker så få forskelle til IFRS som muligt, og dels også fordi en IFRS-løsning på området, bortset fra enkelte konkrete forhold, ikke vurderes at være mere byrdefuld i forhold til den hidtidige regulering i loven baseret på IAS 22.
 • Ny publikation: Applying IFRS - Enhancing communication effectiveness
  EY har netop offentliggjort publikationen "Applying IFRS - Enhancing communication effectiveness", der bl.a. giver praktiske eksempler på, hvordan virksomheder i hele verden arbejder med at forbedre kommunikationen i IFRS-årsrapporter, herunder hvordan virksomheder kan forbedre kommunikationen dels ved hjælp af struktur og layout og dels ved at fokusere på at give væsentlig virksomhedsspecifik information i årsrapporterne.

  Formålet med publikationen er med praktiske eksempler fra IFRS-årsrapporter at bidrage til den aktuelle debat om, hvordan kvaliteten, herunder forståeligheden, af årsrapporter aflagt efter IFRS kan forbedres - et emne som bl.a. er højt på agendaen hos flere standard-settere, som fx International Accounting Standards Board (IASB) og Financial Accounting Standards Board (FASB) samt flere regulatorer, som fx European Securities and Market Authority (ESMA).

  Publikationen giver også et overblik - med reference til relevante publikationer og hjemmesider - til de mange initiativer der p.t. foregår på verdensplan med henblik på at forbedre kommunikationen i årsrapporter, herunder de kommende vigtige IASB-projekter:
  • Disclosure Initiative
  • Materiality Practice Statement
  • Primary Financial Statements
 • Ny publikation: Illustrativ IFRS-delårsrapport 2017  
  Vi har opdateret og udsendt EY's illustrative IFRS-delårsrapport 2017, som du kan bruge som et praktisk opslagsværk og en inspirationskilde i forbindelse med udarbejdelsen af delårsrapporter i henhold til IAS 34.
 • Tjekliste til delårsrapporter i 2017  
  Vi har opdateret EY's tjekliste til udarbejdelse af delårsregnskab efter IAS 34 og yderligere danske krav for ikke-finansielle virksomheder. Tjeklisten gælder for delårsrapporter 2017.
 • Opdateret publikation: International GAAP® 2017
  2017-versionen af International GAAP® er nu offentliggjort. Den er blevet ajourført af regnskabsfaglige specialister i EY's International Financial Reporting Group. International GAAP® 2017 er et væsentligt IFRS-referenceværktøj, som indeholder praktiske eksempler og masser af illustrationer, der behandler og illustrerer og kommer med løsningsforslag til komplekse regnskabstekniske problemstillinger.
 • Aktuelle seminarer