RegnskabsNyt

Januar 2017

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Få tjek på detaljerne i årsregnskabsloven 2016
  EY's ÅRL-tjekliste til kontrol af årsrapporten er opdateret og ligger nu klar til brug for regnskabsåret 2016. Tjeklisten, der udfyldes elektronisk, tilpasses virksomhedens konkrete forhold. Dermed stilles alene tjeklistespørgsmål, som er relevante for virksomheden, hvilket også reducerer omfanget af tjeklistespørgsmål. Tjeklisten kan udfyldes i en komplet version, der omfatter indregning, måling, præsentation og oplysninger, og en disclosure-version, der udelukkende omfatter spørgsmål vedrørende præsentation og oplysninger. 
 • Flere muligheder til kontrol af detaljerne i jeres IFRS-årsrapport
  EY tilbyder forskellige muligheder med hensyn til IFRS-disclosure-tjeklister, herunder både tjeklister til årsrapporter og delårsrapporter samt tjekliste til førstegangsaflæggelse. Et godt sted at starte, når man ønsker at finde EY's centrale IFRS-materialer på vores hjemmeside, er i vores Core Tools Library.

  IFRS-disclosure-tjeklister 2016 - til kontrol af præsentations- og oplysningskrav i IFRS
  For den igangværende regnskabssæson for 2016 er følgende IFRS-tjeklister tilgængelige, dels som en manuel version i pdf-format og dels som en elektronisk version. Tjeklisterne, der er udgivet pr. 31. august 2016, er de aktuelle tjeklister til brug ved årsafslutningen den 31. december 2016 og herefter.

  IFRS-bekendtgørelsestjekliste 2016 - til kontrol af yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven
  Desuden har vi udarbejdet en IFRS-bekendtgørelsestjekliste 2016 i et skrivbart pdf-format. Vær opmærksom på, at IFRS-bekendtgørelsestjeklisten er ændret væsentligt i forhold til den tidligere 2015-version på grund af de mange ændringer til den gældende årsregnskabslov.
 • Opdateringer til den danske illustrative IFRS-årsrapport 2016  
  Note 1 om ændring af anvendt regnskabspraksis for 2016 og note 42 om ny regnskabsregulering i vores illustrative IFRS-årsrapport for 2016 er i et notat opdateret med IFRS-standarder og fortolkningsbidrag, der er udsendt frem til og med 12. januar 2017. 
 • Aktuelle seminarer