RegnskabsNyt

Januar 2018

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Erhvervsstyrelsens julebrev om kontrol af årsrapporter 2017
  Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et notat med orientering om regnskabskontrollen med de ikke-finansielle virksomheders årsrapporter. Notatet vedrører primært de børsnoterede virksomheder, men der er også dele af notatet, som øvrige virksomheder kan have glæde af, herunder vedrørende rapportering om kønsmæssig sammensætning af ledelsen og samfundsansvar samt resuméer af afgørelser og generelle forslag til forbedringer af årsrapporten. 
 • Skærpede CSR-krav gælder nu alle store virksomheder
  Alle store virksomheder skal i 2018-årsrapporten leve op til de skærpede CSR-krav, som trådte i kraft for de største børsnoterede virksomheder i 2016. Virksomhederne skal fremover i redegørelsen for samfundsansvar oplyse om forretningsmodel og CSR-mæssige risici samt eventuelle ikke-finansielle KPI'er og due diligence-processer, som virksomheden anvender i relation til CSR-forhold. Det er vigtigt, at virksomhederne allerede nu går i gang med at overveje, hvordan de vil leve op til de nye skærpede krav. Lever din virksomhed op til de skærpede krav?
 • Nøgletalsvejledning
  Finansforeningen har i januar 2018 lanceret en opdateret online nøgletalsvejledning. Vejledningen findes fremover alene i denne online version og kun på engelsk. Som noget nyt indeholder vejledningen anbefalinger til ESG-nøgletal, blandt andet til performancemåling af virksomhedens bæredygtighed og sociale ansvarlighed. 
 • Aktuelle seminarer