RegnskabsNyt

Januar 2019

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Har du styr på alle IFRS-kravene?
  Her finder du de basale EY-værktøjer, der kan hjælpe dig med at sikre, at din virksomhed overholder IFRS-kravene i årsrapporten for 2018.
 • Ændringer til årsregnskabsloven
  Fik du læst vores Special Edition af Indsigt i årsregnskabsloven, som vi sendte ud lige inden jul? Hvis ikke, kan du nå det endnu ... 
 • Opdateringer til den danske illustrative IFRS-årsrapport 2018
  Vi har foretaget en opdatering til note 1 om ændring af anvendt regnskabspraksis og note 43 om ny regnskabsregulering til vores illustrative IFRS-årsrapport for 2018, så disse noter nu er opdateret med IFRS-standarder og fortolkningsbidrag, der er udsendt frem til og med 3. januar 2019.
 • Ny EY-publikation – Applying IFRS – Impairment considerations for the new leasing standard
  EY har udgivet denne publikation, der drøfter hvilken indflydelse IFRS 16 kan få for leasingtagers nedskrivningstest, herunder hvad der kan gøres i forhold til den regnskabsmæssige ubalance i anvendelsen af forskellige diskonteringsrenter, og hvad de ændrede regnskabsmæssige klassifikationer kan betyde. 
 • Opdateret EY-publikation – Applying IFRS – A closer look at IFRS 16 Leases
  Fra 1. januar 2019 skal IFRS-aflæggere indregne alle leasingaftaler i balancen. Vi har netop offentliggjort en opdateret udgave af EY's uddybende publikation om de generelle udfordringer i IFRS 16.

  Publikationen går i dybden med de væsentligste konsekvenser og overvejelser ved implementeringen af den nye leasingstandard og er derfor vigtige værktøjer til fortolkning af de nye regler og til understøttelse af en effektiv implementering af de nye krav.

  EY har desuden udgivet en række branchespecifikke publikationer  om IFRS 16 (se fanen "Applying IFRS").
 • Erhvervsstyrelsens julebrev om regnskabskontrol af årsrapporter 2018
  Erhvervsstyrelsen har kort før jul offentliggjort et 4-siders notat primært med en orientering om ESMA's fokusområder og prioriteter ved udførelsen af regnskabskontrollen af 2018-årsrapporter. EY har i november 2018 udsendt en nyhed, hvor vi omtaler ESMA's fokusområder for 2018. Du kan finde Erhvervsstyrelsens notat i sin helhed her.
 • Aktuelle seminarer