RegnskabsNyt

Maj 2018

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Få styr på din årsrapport inden fristen
  Har din virksomhed kalenderåret som regnskabsår, er fristen for indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen den 31. maj 2018. Overskrides fristen, kan det medføre afgifter til medlemmerne af ledelsen og i værste fald tvangsopløsning af virksomheden.
 • Ændringer til selskabsloven er vedtaget i dag
  Ændringerne betyder, at minimumskapitalkravet for aktieselskaber nedsættes. Andre konsekvenser er bl.a., at Erhvervsstyrelsen har fået hjemmel til at tvangsopløse virksomheder, der ikke har foretaget registrering af de reelle ejere, og at omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskab lettes.
 • Kravene til opbevaring af regnskabsmateriale er præciseret
  Erhvervsstyrelsen har i et supplement til bogføringsvejledningen præciseret kravene til opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale. Hvis du enten opbevarer regnskabsmateriale elektronisk, eller hvis du overvejer det, så læs mere om præciseringen i artiklen.
 • Ny EY-publikation: Applying IFRS – IASB issues revised Conceptual Framework for Financial Reporting
  IASB har for nylig offentliggjort det ajourførte Conceptual Framework ("begrebsrammen"). Den ajourførte begrebsramme er i lighed med den gældende begrebsramme ikke en regnskabsstandard, og ingen af begrebsrammens begreber, definitioner og øvrige bestemmelser har forrang i forhold til en regnskabsstandard.
 • Fremtidens regnskabsrapportering under lup
  Et kontroversielt såkaldt Fitness Check skal belyse, om den nuværende regnskabsregulering i Europa lever op til dens formål. EU-Kommissionens formål med Fitness Check'et, der omfatter alle europæiske virksomheder, er at få svar på en lang række regnskabsrelevante forhold, der kan få betydning for, hvordan danske selskaber aflægger regnskab, som fx om IFRS også fremover skal være regnskabsgrundlaget for børsnoterede selskaber.
 • Aktuelle seminarer