RegnskabsNyt

Marts 2018

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Ny publikation: Illustrativ IFRS-delårsrapport 2018
  EY's illustrative IFRS-delårsrapport 2018 foreligger nu klar til brug som et praktisk opslagsværk og en inspirationskilde i forbindelse med udarbejdelsen af delårsrapporter i henhold til IAS 34. Delårsrapporten er ajourført med de nye krav for 2018, herunder eksempel på præsentation af implementeringen af IFRS 9 og IFRS 15.
 • Tjekliste til delårsrapporter i 2018
  Vi har opdateret EY's tjekliste til udarbejdelse af delårsregnskab efter IAS 34 og yderligere danske krav for ikke-finansielle virksomheder. Tjeklisten gælder for delårsrapporter 2018.
 • Ny publikation: International GAAP® 2018
  2018-versionen af International GAAP® er nu offentliggjort. Den er blevet ajourført af regnskabsfaglige specialister i EY's International Financial Reporting Group.

  International GAAP® 2018 er et væsentligt IFRS-referenceværktøj, som indeholder praktiske eksempler og masser af illustrationer, der behandler og illustrerer og kommer med løsningsforslag til komplekse regnskabstekniske problemstillinger.
 • Det er ikke for sent at få fingre i EY's hjælpeværktøj til årsregnskabsloven
  Gør som de fleste, hvis du mangler hjælp til den kommende regnskabsaflæggelse.

  Tag ind på et af EY's kontorer og hent dit eksemplar af vores populære publikation "Indsigt i årsregnskabsloven". Så er du allerede godt på vej til at kunne aflægge en årsrapport for din virksomhed, der opfylder alle lovens krav.

  Du har også mulighed for at downloade en digital version af publikationen om årsregnskabsloven. Her vil du få du gavn af søgemuligheder, mange nyttige links og alle de øvrige ting, som bl.a. lovbemærkninger siden år 2000, vejledninger og udtalelser fra Erhvervsstyrelsen og EY's illustrative årsrapportmodeller, der ikke findes i den trykte publikation. 
 • Aktuelle seminarer