RegnskabsNyt

Marts 2019

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Ny publikation: IFRS-delårsrapport 2019
  EY's illustrative IFRS-delårsrapport 2019 foreligger nu klar til brug som et praktisk opslagsværk og en inspirationskilde til brug for udarbejdelsen af delårsrapporter i henhold til IAS 34. Delårsrapporten er ajourført med de nye krav for 2019, herunder eksempel på præsentation af implementeringen af IFRS 16. 
 • Tjekliste til delårsrapporter i 2019
  Vi har opdateret EY's tjekliste til udarbejdelse af delårsregnskab efter IAS 34 og yderligere danske krav for ikke-finansielle virksomheder. Tjeklisten dækker kravene til delårsrapporter for 2019, og indeholder i år de særlige krav vedrørende implementeringen af IFRS 16.
 • Ny IFRS publikation: International GAAP® 2019
  2019-versionen af EY's International GAAP® er nu offentliggjort. Den er blevet ajourført af regnskabsfaglige specialister i EY's International Financial Reporting Group.

  International GAAP® 2019 er et væsentligt IFRS-referenceværktøj, som indeholder praktiske eksempler og masser af illustrationer, der behandler og kommer med løsningsforslag til komplekse regnskabstekniske problemstillinger.
 • Lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS'er)
  Erhvervsministeren har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag (L 190) om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven.

  Lovforslaget indeholder både forslag om at afskaffe muligheden for stiftelse af nye IVS'er og en 2-årig omlægningsperiode for omregistrering af eksisterende IVS'er til anpartsselskaber. Samtidig foreslås det at nedsætte minimumskapitalkravet i anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. for blandt andet at tilgodese iværksætteres mulighed for at etablere sig i selskabsform. 
 • Lovforslag med nye krav til børsnoterede virksomheder
  Erhvervsministeren har den 6. februar 2019 fremsat et lovforslag (L 157), der skal implementere en række ændringer i selskabsloven, lov om kapitalmarkeder og lov om finansielle virksomheder. Ændringerne skyldes implementeringen af det såkaldte aktionærrettighedsdirektiv.

  Lovforslaget indeholder blandt andet krav til børsnoterede virksomheder om, at de skal udarbejde og offentliggøre en vederlagspolitik og en årlig vederlagsrapport. Samtidig stilles der krav om, at væsentlige transaktioner mellem selskabet og dets nærtstående parter godkendes af selskabets øverste ledelsesorgan, inden transaktionen gennemføres.
 • Aktuelle seminarer