RegnskabsNyt

Marts 2019

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Styr på detaljerne i ÅRL med EY's elektroniske tjekliste?
  EY's ÅRL-tjekliste til kvalitetssikring af årsrapporten ligger nu klar til brug for regnskabsåret 2018. Tjeklisten for 2018 er udarbejdet som en webbaseret applikation og kræver derfor ikke længere installation på din computer.

  Den nye tjeklisteapplikation giver dig hele tiden et overblik over, hvor langt du er nået med udfyldelsen af tjeklisten. Som noget nyt kan tjeklisten deles enten med andre medarbejdere, der skal udføre review, eller med din revisor. 
 • Få kvalitetssikret din årsrapport efter årsregnskabsloven med EY's værktøjer
  EY tilbyder en række hjælpeværktøjer, der kan assistere dig med vejledning, inspiration og kvalitetssikring af din årsrapport udarbejdet efter årsregnskabsloven. Du kan bl.a. også finde vores seneste publikation Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition, december 2018 om mulighederne for at anvende IFRS 9, 15 og 16 til fortolkning af lovens bestemmelser om nedskrivning på finansielle tilgodehavender, indregning af omsætning og leasing.
 • Nu er tjeklisten til IFRS-bekendtgørelsen også blevet elektronisk
  EY's nye tjeklisteapplikation vil helt sikkert gøre det lettere for dig at udarbejde tjeklisten for de krav i IFRS-bekendtgørelsen, der gælder ved IFRS-regnskabsaflæggelse i Danmark og dermed hjælpe dig med at kvalitetssikre din IFRS-årsrapport. Den nye tjekliste findes i både en dansk og en engelsk udgave.
 • Behov for opdatering af anvendt regnskabspraksis i 2018?
  Der er flere grunde til at få foretaget et eftersyn af virksomhedens anvendte regnskabspraksis, før man aflægger årsrapport for 2018.
  • Årsregnskabsloven giver nu mulighed for at anvende flere forskellige IFRS-standarder til fortolkning af de samme regnskabsmæssige områder. Det drejer sig om væsentlige områder som omsætning, finansielle instrumenter og leasing.
  • Erhvervsstyrelsen kræver, at der foretages et valg af regnskabspraksis mellem en konsolideringsmetode og en målemetode, hvis indre værdis metode anvendes til måling af kapitalandele.
  • Endeligt kunne et eftersyn give lejlighed til generelt at overveje en smartere og mere fokuseret præsentation af anvendt regnskabspraksis.
 • Aktuelle seminarer