RegnskabsNyt

November 2017

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • En ny og opdateret Indsigt i årsregnskabsloven 2017/18 er nu på gaden
  Få hjælp til forståelse, fortolkning og anvendelse af årsregnskabsloven med EY's prisvindende og praktiske publikation, der er opdateret med de lovkrav, der gælder for regnskabsåret 2017. Ud over de seneste fortolkninger på regnskabsområdet, er publikationen i år opdateret med en række ændringer vedrørende de kommende krav til virksomhedssammenslutninger, der forventes at træde i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 og senere. Desuden giver vi et bud på, hvordan EY mener, at de ændrede regler for virksomhedssammenslutninger vil få effekt på anvendelsen af indre værdis metode, særligt for kapitalandele i dattervirksomheder.

  Den elektroniske udgave af publikationen indeholder, ud over Indsigt i årsregnskabsloven og en lang række nyttige links, alle de officielle lovbemærkninger siden lovens ikrafttræden i 2001. I lighed med sidste år indeholder den elektroniske udgave også EY's opdaterede årsrapportmodeller for 2017 med eksempler på, hvordan lovens præsentations- og oplysningskrav i praksis kan udformes samt vejledninger og notater udsendt af Erhvervsstyrelsen.
 • Få tjek på detaljerne i IFRS med EY's tjeklister
  EY tilbyder forskellige muligheder med hensyn til IFRS-tjeklister, herunder både tjeklister til årsrapporter og delårsrapporter samt tjekliste til førstegangsaflæggelse. Et godt sted at starte, når man ønsker at finde EY's centrale IFRS-materialer til årsrapporten, er i vores Core Tools Library.

  IFRS-disclosure-tjeklister 2017 - til kontrol af præsentations- og oplysningskrav i IFRS
  For regnskabssæsonen for 2017 er følgende IFRS-tjeklister tilgængelige, dels som en manuel version i pdf-format og dels som en elektronisk version. Tjeklisterne, der er udgivet pr. 31. august 2017, er de aktuelle tjeklister til brug ved årsafslutningen den 31. december 2017 og herefter.

  IFRS-bekendtgørelsestjeklisten 2017 - til kontrol af yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven
  Desuden har vi udarbejdet en IFRS-bekendtgørelsestjekliste 2017 i et skrivbart pdf-format.
 • Fokusområder ved regnskabskontrollen for børsnoterede virksomheder for 2017-årsrapporter 
  ESMA har udsendt fokusområder for regnskabskontrollen af 2017-årsrapporter. Det store fokus er på oplysninger om nye standarders påvirkning på årsregnskabet (IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16), samt enkelte specifikke krav i IFRS 3 og IAS 7. Der er desuden fokus på oplysninger om konsekvenserne af Brexit samt kravene til ikke-finansiel information og virksomhedernes brug af Alternative Performance Measures (APMs), herunder opfordres til at overholde principperne i Guidelines on Alternative Performance Measures.
 • Aktuelle seminarer