RegnskabsNyt

November 2018

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Hent eller download den nye udgave af EY's Indsigt i årsregnskabsloven
  Få hjælp til forståelse, fortolkning og anvendelse af årsregnskabsloven med EY's praktiske publikation, der er opdateret med de lovkrav, der gælder for regnskabsåret 2018. Den elektroniske udgave af publikationen indeholder, ud over Indsigt i årsregnskabsloven og en lang række nyttige links, alle de officielle lovbemærkninger siden lovens ikrafttræden i 2001. I lighed med sidste år indeholder den elektroniske udgave også EY's opdaterede årsrapportmodeller for 2018 med eksempler på, hvordan lovens præsentations- og oplysningskrav i praksis kan udformes samt vejledninger og notater udsendt af Erhvervsstyrelsen.
 • Fokusområder ved regnskabskontrollen for børsnoterede virksomheder for 2018-årsrapporter
  ESMA har udsendt fokusområder for regnskabskontrollen af 2018-årsrapporter. Det store fokus er på specifikke problemstillinger vedrørende de nye standarder, IFRS 9 og IFRS 15, samt oplysning om IFRS 16's påvirkning på årsregnskabet.

  Der er desuden fokus på kravene til ikke-finansiel information, særligt miljø og forhold vedrørende klimaændringer, og virksomhedernes brug af Alternative Performance Measures (APMs). Herudover fremhæver ESMA vigtigheden af oplysninger om effekten af Brexit på virksomhedens aktiviteter.
 • Efteruddannelse for godkendte revisorer
  2019 er andet år i den 3-årige obligatoriske efteruddannelsescyklus. Vores kursus bliver i 2019 afholdt både i København og Aarhus - og giver op til 20 efteruddannelsestimer fordelt på revision, regnskab og skat, herunder de seneste aktuelle hot-topics. Tilmeld dig allerede nu, så du kommer på omgangshøjde med dine efteruddannelsestimer.
 • Aktuelle seminarer