RegnskabsNyt

Oktober 2017

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • ÅRL-regnskabstjeklisten er opdateret til 2017 - nu også på engelsk
  EY's ÅRL-tjekliste til kontrol af årsrapporten er opdateret og ligger nu klar til brug for regnskabsåret 2017. Som noget nyt kan du vælge mellem dansk og engelsk, så tjeklisten kan derfor udfyldes af medarbejdere fx i et Shared Service Center. Tjeklisten, der udfyldes elektronisk, tilpasses virksomhedens konkrete forhold. Dermed stilles alene spørgsmål, som er relevante for virksomheden, hvilket også reducerer omfanget af tjeklistespørgsmål. Tjeklisten kan udfyldes i en komplet version, der omfatter indregning, måling, præsentation og oplysninger, og en disclosure-version, der udelukkende omfatter spørgsmål vedrørende præsentation og oplysninger.
 • EY's internationale illustrative IFRS-koncernregnskab 2017 er offentliggjort
  Vi har netop offentliggjort vores internationale illustrative IFRS-koncernregnskab, Good Group Limited. Good Group (International) Limited er et illustrativ eksempel på et IFRS-koncernregnskab for regnskabsåret, der slutter 31. december 2017.

  Netop i år skal virksomheder have særligt fokus på IAS 8-oplysningskravene om de kommende regnskabsstandarder, herunder især IFRS 9, 15 og 16, som træder i kraft i henholdsvis 2018 og 2019. Det forventes, at oplysningerne om implementeringen af IFRS 9 og IFRS 15, der træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 og senere, skal omfatte såvel kvalitative som kvantitative oplysninger om konsekvenserne for virksomheden. Good Group-koncernregnskabet indeholder god inspiration til indhold og omfang af oplysningskravene i IAS 8.
 • EY'ere vandt Karnovs Revisorpris 2017 - tak for din stemme! 
  Vi vandt den nystiftede Karnovs Revisorpris 2017. Prisen uddeles for at synliggøre og understøtte personer eller virksomheder, som skaber værdi til branchen, og som bidrager til at skabe de bedste rammer for revisors virke.

  Vi vandt for vores arbejde gennem en årrække med at gøre årsregnskabsloven forståelig i praksis, som vi har publiceret i EY's publikation Indsigt i årsregnskabsloven. Vi opdaterer og udgiver publikationen årligt.

  Sammen med æren fik vi muligheden for at donere 20.000 kr. til et velgørende formål. Vi valgte at give donationen til Ungdommens Røde Kors, som primært fokuserer på børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for en hjælpende hånd.

  Vi takker alle, der har støttet os og vil naturligvis også i årene fremover fortsætte vores arbejde med Indsigt i årsregnskabsloven.

  Næste gang vi udsender RegnskabsNyt, vil vi lancere Indsigt i årsregnskabsloven for 2017/18.
 • Aktuelle seminarer