Tax News

Februar 2019

 • Share

Tax News holder dig opdateret på nye lovinitiativer, nye domme og afgørelser samt øvrige nyheder på skatteområdet.


Indhold:

 • EU-Domstolen afsiger domme i de danske beneficial owner-sager
  Den 26. februar tog EU-Domstolen stilling til spørgsmålet om indeholdelse af kildeskatter på udbytter og renter betalt af danske selskaber til selskaber hjemmehørende i andre medlemslande.

  Kort fortalt støtter dommene i hovedsagen Skatteministeriets synspunkter om kildeskat. Således er domstolen ”vendt på en tallerken” i forhold til generaladvokatens udtalelse af 1. marts 2018.
 • Tid til fremrykket generationsskifte?
  Socialdemokratiet har tilbage i december 2018 offentliggjort et udspil, som efter deres opfattelse skal bekæmpe uligheden i Danmark. Udspillet består af 18 tiltag under overskriften: ”Danmark er for lille til store forskelle”.
 • Nye 2018-ejendomsvurderinger – kan din virksomhed spare ejendomsskatter?
  Vurderingsstyrelsen har inden for de seneste uger, udsendt en lang række nye ejendomsvurderinger pr. 1. oktober 2018 (såkaldte årsomvurderinger), for ejendomme, hvor der er opført nye bygninger og/eller foretaget ombygning, matrikulære ændringer, lokalplansændringer og lignende. Den nye årsomvurdering kommer til at danne grundlag for ejendomsskatten i 2020. 
 • Aktuelle seminarer

Find flere artikler i vores nyhedsarkiv.